Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Τέλος στη συνεργασία ΜΕΝΤΙΜΕΚ - BECKMAN COULTER

English: Beckman Coulter headquarters in Brea,...
Image via Wikipedia
H εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΝΤΙΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρ. "ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ", πρ. «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ») ανακοινώνει ότι από 1.1.2012 έχει παύσει να υφίσταται ενεργός συμβατική σχέση με τον ελβετικό οίκο BECKMAN COULTER INTERNATIONAL S.A., η συνεργασία με τον οποίο ελάμβανε χώρα δυνάμει της από 14./16.10.2010 Συμβάσεως Διανομής (διάρκεια ισχύος συμβάσεως 1.9.2010 έως 31.12.2011).
 

Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...