Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Η EuroCharity υπέβαλλε το πρώτο COP

Για την εφαρμογή των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών

Τον πρώτο απολογισμό προόδου  (Communication on Progress-COP) ως προς την εφαρμογή των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών υπέβαλλε η EuroCharity, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της στη σημαντικότερη διεθνή πρωτοβουλία που αφορά στην εταιρική υπευθυνότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. 
Η EuroCharity έχει συνυπογράψει τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου ενώ αποτελεί ιδρυτικό μέλος του τοπικού δικτύου για το Οικουμενικό Σύμφωνο από το 2008.
Τα μέλη του Οικουμενικού Συμφώνου υποβάλλουν αναφορά σε σχέση με την πρόοδο που έχουν σημειώσει ως προς την εφαρμογή των 10 αρχών και τη συμμετοχή τους σε συμπράξεις προς υποστήριξη των αναπτυξιακών στόχων του ΟΗΕ. Ένα COP, είναι μια αναφορά προς τα ενδιαφερόμενα μέρη (καταναλωτές, εργαζόμενοι, εργατικά σωματεία, μέτοχοι, ΜΜΕ, κυβερνητικοί φορείς, κτλ) σε σχέση με την πρόοδο που έχει σημειώσει η επιχείρηση εφαρμόζοντας το Οικουμενικό Σύμφωνο στις εταιρικές δραστηριότητες, ενώ περιλαμβάνει μία περιγραφή των δράσεων και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν.
Στο COP, η EuroCharity υπογραμμίζει προηγούμενες δράσεις που πραγματοποίησε από το έτος ίδρυσής της (2006) μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011, ενώ αναφέρεται και σε μελλοντικά σχέδια, δράσεις και δεσμεύσεις σε τομείς όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και η καταπολέμηση της διαφθοράς.
Όσον αφορά στις συνέργειες που έχει υλοποιήσει η εταιρεία, σε αυτές συγκαταλέγεται η συνεργασία με το UN Global Compact, το Global Reporting Initiative (GRI), το CSRwire αλλά και με τo United Nations Environment Programme / UNEP.
Όπως αναφέρεται σχετικά στο προοίμιο, «Η EuroCharity θα λάβει επιπρόσθετα μέτρα προκειμένου να υλοποιήσει τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις εταιρείες και τους οργανισμούς, ειδικά μέσω του αναπτυσσόμενου δικτύου μελών της, να δεσμευτούν σε αυτές τώρα και στο μέλλον».
Η αναφορά είναι διαθέσιμη στα portal της EuroCharity www.eurocharity.gr/en και www.eurocharity.eu, στο www.unglobalcompactnetwork.gr και στο διεθνές δίκτυο www.csrwire.com.
Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο
Το Οικουμενικό Σύμφωνο αποτελεί ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες τους και τις στρατηγικές τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ως η μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας –με χιλιάδες συμμετέχοντες από περισσότερες από 100 χώρες- το Οικουμενικό Σύμφωνο έχει ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και προώθηση της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών. Μία επιχείρηση που υπογράφει για το Οικουμενικό Σύμφωνο μοιράζεται την πεποίθηση ότι εταιρικές πρακτικές στηριζόμενες σε παγκόσμιες αρχές, συμβάλλουν σε μία σταθερότερη, δικαιότερη και περιεκτικότερη παγκόσμια αγορά και βοηθούν στην οικοδόμηση ευημερουσών και ακμαζουσών κοινωνιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...