Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Ο Γιάννης Κλεώπας για τις νέες διατάξεις σχετικά με την ένταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορία βιβλίων


Τοποθέτηση του κ. Γιάννη Κλεώπα, της Kleopas Alliott για τις νέες διατάξεις σχετικά με την ένταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορία βιβλίων: 

Με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών από 1/1/2013, υπάρχουν πλέον δύο κατηγορίες βιβλίων. Τα απλογραφικά, έως πρότινος Β’ κατηγορίας, και τα διπλογραφικά, έως πρότινος Γ’ κατηγορίας. Κριτήρια για την ένταξη αποτελεί η μορφή της επιχείρησης, το αντικείμενο των εργασιών και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων.

Στην τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας εντάσσονται υποχρεωτικά από την έναρξη των εργασιών τους και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους μόνο οι ημεδαπές και αλλοδαπές ΑΕ, ΕΠΕ και οι ΙΚΕ, (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες). Εξαιρούνται έχοντας τη δυνατότητα να τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι επιχειρήσεις των α.ν. 89/1967 & 378/1968, τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων υπό προϋποθέσεις, οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, και ανεγείρουν ακίνητο κυριότητά τους εντός της Ελλάδας.

Τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων για την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, παραμένουν ως είχαν, δηλαδή τήρηση απλογραφικών βιβλίων ‘για όσους τα  ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν τα 1.5 εκ ευρώ και τήρηση
Διπλογραφικών βιβλίων  για όσους τα  ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν τα 1.5 εκ ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή απλουστεύει τα πράγματα και καθιστά σαφείς τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων σε ότι αφορά την τήρηση των βιβλίων τους, χωρίς περιθώρια παρανοήσεων ή ειδικής μεταχείρισης. Πιστεύω πως σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις και ρυθμίσεις συμβάλει στον ορθολογισμό του πλέγματος των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και στην ελάφρυνση τους από περιττές δαπάνες χρόνου και χρήματος.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...