Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Τοποθέτηση του κ. Γιάννη Κλεώπα, Προέδρου του Alliott Group για τις επικείμενες αλλαγές στο άρθρο 99


Το άρθρο 99 του νόµου 3588/2007 είναι αυτό που στην ουσία αντικατέστησε το παλιό άρθρο 44 για την προστασίας πιστωτών. Οι επιχειρήσεις που ζητούν να υπαχθούν είναι εκείνες που δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς προμηθευτές, τράπεζες, δημόσιο και τρίτους και στην περίπτωση που δεν διακανονίσουν (κουρέψουν), τα χρέη τους η πτώχευση είναι βεβαία.

Στην πράξη, με την προβλεπόμενη στα επόμενα του 99 άρθρα διαδικασία επιτρέπεται στις επιχειρήσεις, νομικά και φυσικά πρόσωπα, να προσφύγουν στο δικαστήριο και να ζητήσουν να έρθουν σε υποχρεωτική κατά κάποιο τρόπο συνδιαλλαγή µε τους πιστωτές τους, ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση τους. Κατά την διαδικασία προσφυγής η επιχείρηση οφείλει να αποδείξει ότι βρίσκεται σε σοβαρότατη οικονοµική δυσχέρεια χωρίς να έχει κάνει παύση πληρωµών και να παρουσιάσει ένα βιώσιµο πρακτικά επιχειρηματικό σχέδιο τόσο οικονομικά όσο οργανωτικά και κοινωνικά. Αν πειστεί το δικαστήριο τότε δέχεται την υπαγωγή της επιχείρησης στο άρθρο 99.

Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών προανήγγειλε αλλαγές στο άρθρο 99. Βασική επιδίωξη είναι να βρεθούν τρόποι να μη χάνει έσοδα το δημόσιο από τους μεγάλους οφειλέτες του, που με την παρούσα κατάσταση εκμεταλλεύονται την ισχύουσα νομοθεσία για να αποφύγουν την καταβολή μεγάλου μέρους των χρεών τους, χωρίς στην ουσία να έχουν το μέγεθος του προβλήματος που επικαλούνται.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό συμβαίνει. Ομοίως όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το άρθρο 99 δεν βοήθησε πολλές επιχειρήσεις, αφού ελάχιστες από αυτές που αιτήθηκαν την υπαγωγή τους, τελικά υπήχθησαν και από αυτές επίσης ελάχιστες διεσώθησαν.

Με την ευκαιρία της αλλαγής στον πτωχευτικό κώδικα καλό θα είναι να χρησιμοποιηθεί όλη η επισωρευθείσα εμπειρία από την εφαρμογή στην πράξη του άρθρου 99 και να δοθεί έμφαση στα σημεία εκείνα που θα βοηθήσουν πραγματικά την διάσωση των επιχειρήσεων και μόνο.        

Είναι σκόπιμο στο επιχειρηματικό σχέδιο που θα παρουσιάζεται στο δικαστήριο να γίνεται αναφορά όχι μόνο στην επιχείρηση αυτή καθαυτή αλλά και στους φορείς της, και το ιστορικό τους, τις συναφείς δραστηριότητες που ίσως έχουν και την έως τώρα εν γένει στάση τους στην αγορά. Με τον τρόπο αυτό θα εκλογικευτεί προ το συμφέρον όλων, υπαγομένων, πιστωτών, κοινωνίας και δημοσίου, η υπαγωγή ή όχι μιας επιχείρησης στην πτωχευτική διαδικασία διάσωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...