Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Το Alliott Group συμπράττει με την Παγκόσμια Τράπεζα και το International Finance Corporation


Η Παγκόσμια Τράπεζα και το International Finance Corporation προσκάλεσαν τη παγκόσμια ένωση ανεξάρτητων λογιστικών, νομικών και συμβουλευτικών γραφείων Alliott Group να συμμετέχει στη δημιουργία της ετήσιας παγκόσμιας αναφοράς ‘Doing Business 2014’, λόγω της τεχνογνωσίας που κατέχει σε ένα ευρύ φάσμα αγορών.    

Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, όλα τα γραφεία του Alliott Group θα έχουν την ευκαιρία να προτείνουν βελτιώσεις για το φορολογικό σύστημα και τους νομικούς κανονισμούς της κάθε χώρας, απαντώντας με μία σύντομη έρευνα. (Μπορείτε να βρείτε την έκθεση του 2013 εδώ)

Το ‘Doing Business’ μελετά το επιχειρηματικό δίκαιο και τους ισχύοντες κανονισμούς σε περισσότερες από 185 χώρες. Τα δεδομένα παρουσιάζονται στην καθιερωμένη ετήσια έκθεση ‘Doing Business’, η οποία θεωρείται μία από τις κορυφαίες εκδόσεις υψηλού κύρους, που δημιουργείται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Η έκθεση προσφέρει μετρήσιμα benchmark για μεταρρυθμίσεις και έχει ως αποτέλεσμα τη θέσπιση πιο αποδοτικών κανονισμών σε μία σειρά από χώρες. Τριάντα μία χώρες βελτίωσαν τους εταιρικούς φορολογικούς κανονισμούς τους τον προηγούμενο έτος, προχωρώντας σε μείωση του φορολογικού συντελεστή, εισαγωγή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, απλοποίηση των φορολογικών κωδικών και διαδικασιών κ.α Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση  Doing Business είναι διαθέσιμες εδώ.

Οι φορολογικές και νομικές εκθέσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της προετοιμασίας. Το Alliott Group μέσω του ελληνικού του γραφείου Kleopas Alliott Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ θα παράσχει επιπλέον πληροφόρηση όταν οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες τον επόμενο μήνα.

Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...