Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

INTERAMERICAN: καθαρά κέρδη 22,6 το 2012, με σχέδιο επενδύσεων και ανάπτυξης

Ο κ. Γ. Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTERAMERICAN και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής: από αριστερά, Ξ. Λιαπάκης, Γεν. Διευθυντής Μηχανογράφησης, Γ. Καντώρος, Γεν. Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing, C. Mousinho, Γεν. Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Γ. Μαυρέλης, Γεν. Διευθυντής, Ασφαλιστικών Εργασιών, Γ. Βελιώτης, Γεν. Διευθυντής Ζωής & Υγείας και Th. Brinkmann, Γεν. Διευθυντής Γενικών Ασφαλίσεων.

Διατήρηση της  ηγετικής θέσης στην αγορά με 428,5 εκατ. ασφάλιστρα

Κατά το 2012, χρονιά έντονης  δοκιμασίας της ασφαλιστικής αγοράς τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κεφαλαιακή επάρκεια των εταιρειών, η INTERAMERICAN πέτυχε την επιστροφή της στην κερδοφορία, σημειώνοντας συνολικά κέρδη μετά από φόρους  22,6 εκατ. ευρώ.

Και οι τρεις κλάδοι στους οποίους  δραστηριοποιείται  η εταιρεία ήταν κερδοφόροι: αναλυτικά, στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων τα κέρδη ήταν 8,6 εκατ., της ζωής 9,3 εκατ. και της υγείας 5,3 εκατ. Αυξημένα είναι και τα καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη της, που έφθασαν τα 12,9 εκατ. έναντι 11,6 εκατ. το 2011.

Σημειώνεται ότι η INTERAMERICAN το 2011, λόγω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI), είχε παρουσιάσει αρνητικό πρόσημο (-85 εκατ.). Ήταν, ωστόσο, από τις ελάχιστες εταιρείες που δεν χρειάστηκαν κεφαλαιακή ενίσχυση, καθώς είχε υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Παράλληλα, η εταιρεία συγκράτησε κατά το 2012 σε υψηλό επίπεδο και την απόδοση των ασφαλιστικών εργασιών της, με τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να φθάνουν συνολικά τα 428,3 εκατ. ευρώ έναντι 468,5 εκατ. ευρώ το 2011 (μείωση 8,5% έναντι  μείωσης 10,7% του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς).

Ειδικότερα, στις γενικές ασφαλίσεις τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν  σε 224,2 εκατ., στον κλάδο ζωής στα 107 εκατ. και στον κλάδο υγείας στα 97,1 εκατ., με τη νέα παραγωγή ασφαλίστρων ζωής και υγείας να φθάνει τα 38,4 εκατ. Με αυτά τα αποτελέσματα, η INTERAMERICAN διατηρεί τη 2η θέση στην κατάταξη της ασφαλιστικής αγοράς, αυξάνοντας οριακά το μερίδιό της σε 9,9%.

Ο συνολικός δείκτης φερεγγυότητας  της εταιρείας υπολογίζεται πάνω από 250%. Ακόμη, βελτιωμένα είναι τα combined ratios στις γενικές ασφάλειες και την υγεία –95,5% και 95,8% αντίστοιχα– σε σχέση με το 2011. Η εταιρεία συγκράτησε τα λειτουργικά έξοδα του 2012 στο επίπεδο του 2011 (93,5 εκατ. ευρώ). Τα εν λόγω στοιχεία είναι ενδεικτικά της συνετής διαχείρισης και του άριστου ελέγχου των λειτουργικών διαδικασιών.

Συνεχίζοντας την πολιτική της  πολυκαναλικής διανομής, με γνώμονα  την πελατοκεντρική προσέγγιση των  ασφαλιστικών αναγκών με κάθε τρόπο, η INTERAMERICAN διατηρεί ένα ισορροπημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο γενικών ασφαλειών, ζωής και υγείας με αναπτυσσόμενα όλα τα δίκτυά της. Οι δείκτες ικανοποίησης ασφαλιστών και πρακτόρων υπερβαίνουν το 80%. Το δίκτυο agency  (αποκλειστικής διανομής) διακρίθηκε κυρίως στον κλάδο ζωής παραδίδοντας το 79% της παραγωγής, τα δίκτυα συνεργαζομένων πρακτόρων–μεσιτών και των τραπεζών είχαν σημαντική συνεισφορά στις γενικές ασφάλειες, ενώ οι απευθείας πωλήσεις με αιχμή την Anytime υπερέβησαν τους στόχους του έτους. Ειδικότερα, η Anytime αναπτύχθηκε με ρυθμό 60% κατά το 2012 κερδίζοντας περισσότερους από 180 χιλιάδες πελάτες, ενώ από τα τέλη του περασμένου έτους ξεκίνησε την προώθηση προγραμμάτων υγείας.

Η εταιρεία κατέβαλε στους ασφαλισμένους  της πέρυσι το ποσόν των 353,8 εκατ. ευρώ, ελαχιστοποιώντας δραστικά τον χρόνο αποζημίωσης στο αυτοκίνητο και την υγεία και πληρώνοντας ή παρέχοντας υπηρεσίες καθημερινά, κατά μέσο όρο, σε 2.450 πελάτες.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός

Στόχο της INTERAMERICAN αποτελεί η αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που τη χαρακτηρίζουν, ώστε να απαντήσει στις προκλήσεις του 2013 όσον αφορά  στις δημιουργούμενες ανάγκες για κάλυψη περιουσίας (αυτοκίνητα, κατοικία), ανάπτυξη συμπράξεων με τον δημόσιο τομέα στην υγεία και συνέχιση των πρωτοποριακών συνεργασιών με δήμους και κοινότητες, κυρίως στον τομέα άμεσης βοήθειας με αεροδιακομιδές στη νησιωτική Ελλάδα.

Η απλοποίηση, τυποποίηση και ο αυτοματισμός αποτελούν  βασικές στρατηγικές επιλογές με την περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών  σύγχρονης τεχνολογίας, e-mobile, επενδύσεις στην τεχνολογική υποδομή που στο 2015 θα φθάσουν στα 20 εκατ. ευρώ, με ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα στους κλάδους ζωής και υγείας που ολοκληρώθηκε ήδη, ενώ ξεκίνησε να λειτουργεί για τον κλάδο πυρός και η ενιαία μηχανογραφική πλατφόρμα που σχεδιάστηκε  για τους κλάδους γενικών ασφαλειών. Παράλληλα, έχουν υιοθετηθεί οι άριστες πρακτικές για το underwriting – την αξιολόγηση αναλαμβανομένων κινδύνων και τη διαχείριση αποζημιώσεων.

Στον κλάδο αυτοκινήτου, όπου η εταιρεία ανέπτυξε το 2012 νέο  τιμολογιακό μοντέλο (“dynamic pricing”) και παρουσίασε νέο, πιο οικονομικό πακέτο ασφάλισης (“Auto Basic”), αναπτύχθηκε ένα νέο “one stop shop” μοντέλο διαχείρισης αποζημιώσεων, που κτίστηκε  γύρω από τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας όπου η INTERAMERICAN κατέχει μερίδιο ίσο 1/3 της αγοράς. Σε αυτή τη λογική δημιουργήθηκε το CarPoint, το πρώτο κέντρο αποζημιώσεων και αποκατάστασης ζημιών αυτοκινήτου από ασφαλιστικό όμιλο στην Ελλάδα.

Στο επίπεδο των επενδύσεων, η εταιρεία ακολουθεί συντηρητική επενδυτική πολιτική, με χαρτοφυλάκιο επενδύσεων κατά 95% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και περιορισμένη έκθεση σε ακίνητη περιουσία και μετοχικούς τίτλους.

Αναφερόμενος στη στρατηγική της INTERAMERICAN για το 2013, ο Γιώργος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, επισήμανε:.

«Σταθερός στόχος μας είναι η διατήρηση της  επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, με παραμέτρους την απλότητα και  την ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων των κερδών. Θα συνεχίσουμε να πρωτοστατούμε  λειτουργικά – διαχειριστικά  στη γραμμή της αναγκαίας διαφάνειας απέναντι στον πελάτη και να προσαρμόζουμε τις προτάσεις  μας στις συνθήκες της οικονομικής συγκυρίας.

Ταυτόχρονα, ορίζουμε τις συμπεριφορές μας ενισχύοντας  την αξιοπιστία και φερεγγυότητά μας, με έμφαση στον ισχυρό ισολογισμό, στην προετοιμασία για την εφαρμογή του Solvency II για το οποίο θα είμαστε έτοιμοι πριν από το τέλος του 2013, αλλά και με την ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, που έδωσε δείκτη δέσμευσης 88% στην πρόσφατη έρευνα γνώμης. Η εταιρική υπευθυνότητα στην πράξη , σε κάθε τομέα δραστηριότητας, ανοίγει προοπτική για την εταιρεία στην επόμενη ημέρα της ασφαλιστικής αγοράς, που έρχεται με μεγάλες αλλαγές και υψηλές απαιτήσεις».

Ο Μέτοχος

Τα αποτελέσματα του 2012 ανακοίνωσε και ο όμιλος ACHMEA, ο μέτοχος της INTERAMERICAN, που επίσης επανήλθε στην κερδοφορία με 453 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη.

Η ACHMEA παρουσίασε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 20,4 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 4% σε σχέση με το 2011. Τα ίδια κεφάλαιά της είναι αυξημένα κατά 6% φθάνοντας στα 10,4 δισ., ενώ ο ενοποιημένος δείκτης φερεγγυότητάς της φθάνει το 207%. Η ACHMEA, της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα αξιολογείται με A+ από την Standard & Poor’s, αποτελεί τον μεγαλύτερο ασφαλιστή υγείας πανευρωπαϊκά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...