Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Ενημέρωση της Kleopas Alliott, αναφορικά με τα Εισοδήματα Προηγουμένων ετών για κάλυψη ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης


Αναφορικά με το ποσό εισοδήματος προηγούμενων ετών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο φορολογούμενος για να πραγματοποιήσει κάλυψη της ετήσιας αντικειμενικής (τεκμαρτής) δαπάνης, η εκτίμηση μας είναι πως επικρατεί μια σύγχυση στους απλούς πολίτες σχετικά με το θέμα αυτό, αν και η νομοθεσία είναι αρκετά σαφής, και θέλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα.

Βασικό σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι πως την ευθύνη των παραστατικών την έχει ο φορολογούμενος, ο οποίος οφείλει να αποδείξει με στοιχεία όσα ισχυριστεί ενώπιον του εφόρου. Θα πρέπει επίσης να καταστήσουμε σαφές πως ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί στοιχεία εισοδήματος για όσα περισσότερα χρόνια μπορεί. Δεν υπάρχει δηλαδή όριο ετών.

Σύμφωνα με τον νόμο για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου του φορολογούμενου κατ’ έτος, λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά εναπομείναντα εισοδήματα που απομένουν μετά την αφαίρεση των καθορισμένων δαπανών (άρθρα 16 και 17 του ΚΦΕ) από τα εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο. Στο εισόδημα αυτό προστίθεται και κάθε άλλο νόμιμο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί (άρθρο 19 του ΚΦΕ).

Να σημειώσουμε πως δάνειο για αγορά, ανέγερση ή επισκευή κατοικίας δε λαμβάνεται υπόψη. Αντίθετα μπορούν να συμπεριληφθούν τα καταναλωτικά δάνεια. Αν τυχόν δεν υπάρχουν δαπάνες για να αφαιρεθούν ή όταν δεν υπερβαίνουν τα 3 χιλιάδες ευρώ για τους άγαμους ή τα 5 χιλιάδες ευρώ για τους έγγαμους, τότε ο αρμόδιος έφορος προσδιορίζει αυτές με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις τεκμηριωμένες δαπάνες διαβίωσης. Ο προσδιορισμός αυτός δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα κατώτερο των πιο πάνω αριθμητικών ορίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...