Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Καινοτόμος τεχνολογική εφαρμογή στους κλάδους Ζωής και Υγείας της INTERAMERICAN

Την ολοκληρωμένη ευθυγράμμιση της INTERAMERICAN με τα διεθνή πρότυπα άριστης πρακτικής και τις επιταγές του πλαισίου φερεγγυότητας (Solvency II) όσον αφορά στη διαχείριση των αναλαμβανομένων κινδύνων σηματοδοτεί η νέα τεχνολογική εφαρμογή Genius στη διαδικασία Underwriting των ασφαλιστικών κλάδων Ζωής και Υγείας της εταιρείας. 

Το Genius υποστηρίζει τον αντικειμενικό έλεγχο των δεδομένων και πληροφοριών για κάθε αίτημα ασφάλισης, καθώς και την αυτοματοποιημένη, ακριβή εκτίμηση και επιλογή του ασφαλιζομένου κινδύνου. Το ειδικό λογισμικό σύστημα που η INTERAMERICAN ως πρώτη εταιρεία λανσάρει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, αγοράστηκε ως βάση, εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και τη στρατηγική της εταιρείας.Το λογισμικό συνδέεται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης της έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων και μεταφέρει λειτουργίες από τις κεντρικές υπηρεσίες στα σημεία πώλησης, καθιστώντας ουσιαστικά το Underwriting «εργαλείο» πώλησης.

Η καινοτόμος εφαρμογή του Genius εντάσσεται στο ευρύ φάσμα των ενεργειών Underwriting Ζωής και Υγείας, ώστε να γίνει μια από τις πιο ανταγωνιστικές και εξελιγμένες διαδικασίες εκτίμησης κινδύνων διεθνώς και της πρωτοποριακής τεχνολογικής υποδομής και υποστήριξης των λειτουργιών που αναπτύσσει η INTERAMERICAN, για την οποία έχει προβλεφθεί επένδυση της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ έως το 2015.

 Η δημιουργία κανόνων ιατρικού και οικονομικού Underwriting που βασίζονται στη λογική δυναμικών ερωτήσεων προς τον ασφαλιζόμενο, η αυτοματοποιημένη πληροφόρηση ενδεχόμενης απαίτησης επιπλέον στοιχείων και ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων κανόνων για όλα τα προϊόντα Ζωής και Υγείας είναι χαρακτηριστικές κοινοτομίες που εισάγονται με το Genius στις διαδικασίες της εταιρείας.

Στόχο της εφαρμογής αποτελούν ο ποιοτικότερος έλεγχος των παραγωγικών δεδομένων ,η απελευθέρωση χρόνου για πωλήσεις, η διαφάνεια και η βέλτιστη εξυπηρέτηση της σχέσης με τους πελάτες, σε συνδυασμό με τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Υπολογίζεται ότι η εταιρεία θα έχει ως άμεσο όφελος τη ταχύτερη, αυτοματοποιημένη εκτίμηση όλων των αιτήσεων ασφάλισης Ζωής και Υγείας και την επί τόπου έκδοση συμβολαίων στο 70% περίπου των αιτήσεων.

Αναφερόμενος στη νέα εφαρμογή ο Γ. Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος  του ομίλου, τονίζει: «Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα που πραγματοποιούμε στην INTERAMERICAN στο πλαίσιο της υιοθεσίας των καλύτερων πρακτικών για πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες, με αιχμή την τεχνολογία. Η σωστή μελέτη και διαχείριση του ασφαλιστικού ρίσκου με αυτό τον τρόπο, η ενίσχυση της εμπορικής στρατηγικής, καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών διαχείρισης αιτήσεων συντρέχουν με την προτεραιότητα εστίασης στον πελάτη και τοποθετούν την INTERAMERICAN σε πλεονεκτική θέση στην ασφαλιστική αγορά της επόμενης ημέρας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...