Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Καθαρά κέρδη 13,9 εκατ. ευρώ για την INTERAMERICAN κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους


Στα 204,2 εκατ. έφθασαν  τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα


Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2013 ανακοίνωσε η INTERAMERICAN, που καταδεικνύουν τη σταθερή πορεία της σε σταθερή γραμμή προοπτικής και αειφορίας παρά τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς. Η εταιρεία κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους 13,9 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας σημαντικά τη σχετική πρόβλεψη και με αύξηση 23% έναντι των κερδών του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου.

Η παραγωγή των μεικτών εγγεγραμμένων  ασφαλίστρων της INTERAMERICAN διατηρήθηκε  σε ικανοποιητικό επίπεδο, φθάνοντας  στο σύνολο των εργασιών τα 204,2 εκατ., με συγκρατημένη μείωση (8,7%) έναντι του πρώτου εξαμήνου 2012 δεδομένου ότι η πτώση της συνολικής παραγωγής της αγοράς υπερέβη το 11%. Όσον αφορά στα λειτουργικά έξοδα η εταιρεία πέτυχε μικρή μείωση εφαρμόζοντας αποτελεσματικά τη σταθερή πολιτική ελέγχου των δαπανών.

Ειδικότερα, στους κλάδους γενικών  ασφαλειών τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 112,5 εκατ. ευρώ, προσεγγίζοντας την περυσινή παραγωγή. Οι σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση των ζημιών περιόρισαν τον σύνθετο δείκτη (combined ratio) στο 94,4% έναντι 96,7% πέρυσι. Στον κλάδο ζωής τα αφάλιστρα, συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών συμβολαίων, ανήλθαν στα 47,3 εκατ. με τη νέα παραγωγή να κινείται κατά 14% πάνω από τις προβλέψεις ανερχόμενη στα 12,5 εκατ. ευρώ. Στον τομέα υγείας τα μεικτά ασφάλιστρα έφθασαν στα 44,4 εκατ. και η νέα παραγωγή στα 3,9 εκατ. ευρώ. Στην υγεία σημειώθηκε βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου όπως π.χ. της ασφάλισης σε μικρότερες ηλικίες, καθώς και του δείκτη ζημιών.

Το επιχειρησιακό σχέδιο

Η INTERAMERICAN κατά το πρώτο εξάμηνο υλοποίησε με επιτυχία τους βασικούς στόχους της. Η εταιρεία προσαρμόστηκε αναπτυξιακά στις διαμορφούμενες συνθήκες στον κλάδο αυτοκινήτου τόσο σε επίπεδο ασφαλιστικών εργασιών όσο και στη διαχείριση των αποζημιώσεων (one stop shop), ενώ διεύρυνε τη δραστηριότητά της στις απευθείας ασφαλίσεις και στον τομέα της υγείας με το Anytime Health. Η επενδυτική πολιτική στις εφαρμογές της προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας συνεχίστηκε με επιτυχία, με την έναρξη της λειτουργίας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους κλάδους των γενικών ασφαλειών, ενώ ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή αυτοματοποίησης της εκτίμησης των αναλαμβανομένων κινδύνων και της έκδοσης συμβολαίων στους κλάδους ζωής και υγείας, που επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες προς όφελος του πελάτη. Επίσης, πύκνωσε το δίκτυο υγείας του Medisystem με νέες συνεργασίες και ξεκίνησε συνέργειες με την τοπική αυτοδιοίκηση στη νησιωτική Ελλάδα, για παροχή υπηρεσιών άμεσης ιατρικής βοήθειας.

Στη διανομή η INTERAMERICAN συνεχίζει να υποστηρίζει την  ανάπτυξη όλων των καναλιών. Παράλληλα  με τις απευθείας πωλήσεις, η εταιρεία ενισχύει τα δίκτυα διαμεσολαβούντων, με στόχο να πιστοποιηθούν έως το τέλος του έτους 350 νέοι συνεργάτες στο δικό της δίκτυο πωλήσεων, ενώ έχουν προστεθεί κατά το πρώτο εξάμηνο -κατά το οποίο ξεκίνησε και το πρότυπο κέντρο συνεργαζομένων πρακτόρων- 140 νέες συνεργασίες στο πρακτορειακό δίκτυο. Συνολικά, διατηρείται σταθερή η ευρυφασματική προσέγγιση της αγοράς "με όλους τους τρόπους που επιθυμεί ο σημερινός καταναλωτής".

Αναφερόμενος στην πορεία της INTERAMERICAN ο Γιώργος Κώτσαλος, διευθύνων  σύμβουλος του ομίλου, επισημαίνει: "Σε αυτή την κρίσιμη, μεταβατική περίοδο των ραγδαίων εξελίξεων και της αβεβαιότητας, εστιάζουμε στην ισχυρή υπόσταση της εταιρείας. Προτεραιότητά μας αποτελούν η οικονομική ισχύς και φερεγγυότητα, οι ανθρώπινοι πόροι και οι υποδομές, η αξιοποίηση με επενδύσεις της σύγχρονης τεχνολογίας που αλλάζει δραστικά την αποτελεσματικότητά μας στις λειτουργίες προς το καλύτερο, η διαμόρφωση προσιτών ασφαλιστικών προτάσεων στη λογική των αναγκών και απαιτήσεων της κοινωνίας. Με έλεγχο του κόστους, με συνετή διαχείριση των κινδύνων, με ανοιχτή διακυβέρνηση, με συνεχή αναζήτηση της καινοτομίας, με θετικότητα απέναντι στις διανοιγόμενες ευκαιρίες, με υπεύθυνη στάση προς τους ασφαλισμένους μας και με τη σταθερή υποστήριξη των μετόχων, επιζητούμε βάσιμα την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της INTERAMERICAN στην ασφαλιστική αγορά, σε βάθος χρόνου".

Οι μέτοχοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία παραγωγής  εξαμήνου, η INTERAMERICAN αποτελεί την κορυφαία εταιρεία μεταξύ των θυγατρικών του  ομίλου ACHMEA στις εκτός Ολλανδίας  δραστηριότητές του, με την τουρκική θυγατρική στη δεύτερη θέση. Οι μέτοχοι έχουν υπογραμμίσει πρόσφατα την εμπιστοσύνη τους στη διοίκηση της εταιρείας και την υποστήριξη της επένδυσης στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η ACHMEA κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους  κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 123 εκατ. και μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 17,6 δισ. ευρώ, με τον δείκτη φερεγγυότητας να φθάνει στο 204%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...