Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Κενά που δημιουργούν ερωτηματικά για την δράση της ΑΕΠΙ

Μεγαλώνει ο κύκλος εργασιών - μειώνονται οι αποδόσεις προς τους δημιουργούς(;)


Νέα παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη

«Κενά» που δημιουργούν πολλά  ερωτηματικά σχετικά με την δράση της Ανώνυμης Εταιρείας Πνευματικής Ιδιοκτησίας - ΑΕΠΙ, επισημαίνει σε νέα κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο, και ερώτα εάν τελικά η ΑΕΠΙ συμβαδίζει με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και τις επιχειρήσεις ή εξακολουθεί να λειτουργεί αυθαίρετα προς όφελος κάποιων, δεδομένου όπως τονίζει «εισπράττει δικαιώματα για τους δημιουργούς και την στιγμή που εμφανίζει αύξηση του κύκλου εργασιών της, πως είναι δυνατόν να αποδίδει στους δημιουργούς ποσά κατά 40% μειωμένα».

Αναλυτικά το κείμενο  της ερώτησης του Λ. Αυγενάκη:

«Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) είναι μια ανώνυμη εταιρία  η οποία συστάθηκε βάσει του  νόμου 2121/1993. Σκοπός της, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, είναι η διαχείριση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για όλα τα έργα που έχουν συνθέσει ή/και συγγράψει κατά το παρελθόν και για όσα πρόκειται να συνθέσουν ή/και να συγγράψουν στο μέλλον οι συμβαλλόμενοι με αυτή δημιουργοί/δικαιούχοι μουσικών έργων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία  και πιο συγκεκριμένα με την παρ. 1, του άρθρου 54 «Ανάθεση διαχείρισης», του Ν. 2121/1993 που αφορά την ΑΕΠΙ: «1.Οι δημιουργοί μπορούν να αναθέτουν  σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας, που έχουν αποκλειστικά αυτόν το σκοπό τη διαχείριση ή την προστασία ή τη διαχείριση και την προστασία του περιουσιακού τους δικαιώματος ή εξουσιών που απορρέουν από αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τους δωρεοδόχους των δημιουργών, καθώς και για τους καθολικούς ή αιτία θανάτου διαδόχους, όπως επίσης και για το ίδρυμα που συνιστά ο δημιουργός.[…]»

Περαιτέρω, στην παρ.3 του  ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «3. Η ανάθεση  μπορεί να γίνεται είτε με μεταβίβαση του δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς το σκοπό της διαχείρισης ή της προστασίας είτε με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας. Η ανάθεση γίνεται εγγράφως και κάθε φορά για ορισμένο χρόνο που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρία χρόνια».

Στην παρ. 2 του άρθρου 55 του ίδιου νόμου αναφέρεται ότι: «2. Τεκμαίρεται ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας όλων των έργων ή όλων των πνευματικών δημιουργών για τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν μεταβιβασθεί σ’ αυτούς οι σχετικές εξουσίες ή ότι καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας μπορούν να ενεργούν πάντα, δικαστικώς ή εξωδίκως, στο δικό τους όνομα είτε η αρμοδιότητά τους στηρίζεται σε μεταβίβαση της εξουσίας είτε στηρίζεται σε πληρεξουσιότητα , νομιμοποιούνται δε πάντως στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων του δημιουργού που έχουν μεταβιβαστεί σ' αυτούς ή  που καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα.»

Συνεπώς, οι δημιουργοί μπορούν  να αναθέτουν σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης την προστασία ή τη διαχείριση και την προστασία του περιουσιακού τους δικαιώματος, διαδικασία η οποία γίνεται με μεταβίβαση του δικαιώματος ή με παροχή πληρεξουσιότητας εγγράφως. Κατά συνέπεια και η ΑΕΠΙ πρέπει να παραθέτει έγγραφη εξουσιοδότηση των καλλιτεχνών που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί, κάτι που φυσικά δε το κάνει.

Τον Ιούλιο του 2003 η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην οποία προσέφυγαν αρκετοί καλλιτέχνες επέβαλε  στην ΑΕΠΙ πρόστιμο 500.000 ευρώ επειδή παρακρατούσε «ληστρικά ποσοστά επί των εισπράξεων» τους. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι από το πολυσέλιδο σκεπτικό της απόφασης αυτής προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα: Η ΑΕΠΙ λοιπόν, αρνείται αδικαιολόγητα τη διαχείριση μέρους μόνο των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι λόγω της θέσης της στην αγορά να υποκύπτουν στους όρους τους οποίους μονομερώς επιβάλλει. Επιπλέον, καθορίζει αμοιβές για τη διαχείριση των δικαιωμάτων που κυμαίνονται από 25% έως 37,5% επί των εσόδων, τη στιγμή που ο αντίστοιχος μέσος όρος των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης κυμαίνεται από 4,75%-25%, ενώ διανέμει τα ποσοστά με την παρέλευση εξαμήνου από το εξάμηνο κατά το οποίο εισπράχθηκαν (συνολικώς δηλαδή από 6 έως 12 μήνες).

Μάλιστα σύμφωνα με την  απόφαση, δεν αποδίδει στους δημιουργούς τους τόκους που αποφέρει η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες ξένες εταιρείες, δεν προβαίνει σε πλήρη λογοδοσία για τις εισπράξεις, τα έσοδα και τα έξοδα, παρακρατά το 10% από τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης ξένων έργων, τα οποία πρέπει να διαθέτει για την ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων των μελών της, χωρίς ποτέ να κάνει απολογισμό για τη διάθεση των ποσών αυτών, δεν διαθέτει δημοσιευμένο αμοιβολόγιο, με αποτέλεσμα η διαχείριση να καθίσταται αδιαφανής και δεν διασφαλίζει τα δικαιώματα των δημιουργών έναντι των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων των έργων τους, καθώς ελάχιστα έσοδα πραγματοποίησε από τους ραδιοσταθμούς και μηδενικά από τους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Επιπροσθέτως, την ώρα που διανύουμε τον τέταρτο συνεχή χρόνο κρίσης και πλήττονται κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενώ η ΑΕΠΙ παρουσιάζει αύξηση των κερδών της, δε μειώνει ούτε κατ’ ελάχιστο τις χρεώσεις και από την άλλη μειώνει κατά 40% τις αποδόσεις στους δικαιούχους συνθέτες, στιχουργούς.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1.  Τελικά, η ΑΕΠΙ συμβαδίζει με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και τις επιχειρήσεις ή εξακολουθεί να λειτουργεί αυθαίρετα προς όφελος κάποιων και αφού εισπράττει δικαιώματα για τους δημιουργούς, την στιγμή που εμφανίζει αύξηση του κύκλου εργασιών της, πως είναι δυνατόν να αποδίδει στους δημιουργούς ποσά κατά 40% μειωμένα;»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...