Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Αποκτήστε το διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών Executive Diploma in Accounting Management & International Accounting Standards

Mediterranean Professional Studies


Έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εξειδίκευσης  εντός Οκτωβρίου 2013. Προσφέρεται και με τη μέθοδο του Distance Learning.

Το Mediterranean Professional Studies (MPS),  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, σε συνεργασία με το London Centre of Management (LCM) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Executive Diploma in Accounting Management & International Accounting Standards, εντός Οκτωβρίου 2013.

Πρόκειται για  ετήσιο πρόγραμμα μεταπτυχιακού  επιπέδου, το οποίο απευθύνεται σε απόφοιτους οικονομικών σχολών ή εργαζόμενους και στελέχη σε οικονομικά τμήματα και λογιστήρια, που επιθυμούν να πιστοποιήσουν την επαγγελματική τους εμπειρία και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στη Διοίκηση Λογιστηρίων.

Επιπλέον απευθύνεται  σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλεγίων  ανεξαρτήτως ειδικότητας, που επιθυμούν  να εργαστούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σε τελειόφοιτους φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, σε απόφοιτους ΙΕΚ, αντίστοιχων ειδικοτήτων καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος οδηγούνται στην απόκτηση Executive Diploma από το London Centre of Management, αναγνωρισμένο βρετανικό οργανισμό πιστοποίησης σπουδών με πολυετή εμπειρία και ιστορία στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Προσφέρεται εξ’  ολοκλήρου στα ελληνικά, part-time, με απογευματινές διαλέξεις δύο  φορές την εβδομάδα ή με φοίτηση εξ αποστάσεως (Distance Learning), με απαραίτητη φυσική παρουσία μόνο ένα Σάββατο το μήνα, ώστε να εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες των εργαζόμενων και των στελεχών καθώς και των φοιτητών που προέρχονται από την περιφέρεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα εξειδικευμένα μαθήματα στη χρηματοδοτική και λογιστική διοίκηση, ένα μάθημα κορμού και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν γνώσεις ή ικανότητες που πιθανόν κατέχουν από σχετική εργασιακή εμπειρία.   Στο πρόγραμμα διδάσκουν οικονομολόγοι, πιστοποιημένοι εισηγητές σε ΔΛΠ, Εσωτερικοί Ελεγκτές και στελέχη επιχειρήσεων.

 Για εργαζόμενους / στελέχη υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης του προγράμματος από  τον ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ (0,45%).

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Mediterranean Professional Studies ή να επισκέπτονται για παραλαβή των εντύπων της αίτησης το Admissions Office, Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, Αθήνα, τηλ.: 210 8899600 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 21:00 και Σάββατο 10:00 -14:00), e-mail: info@medcollege.edu.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...