Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

H Samsung Electronics Ανακοινώνει Κέρδη για το Τρίτο Τρίμηνο του 2013

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη του τρίτου τριμήνου έφτασαν 10,16 τρισεκατομμύρια won με έσοδα 59,08 τρισεκατομμύρια won


H Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε έσοδα της τάξης των 59,08 τρισεκατομμυρίων won σε ενοποιημένη βάση για το τρίτο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 13% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς. Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη του τριμήνου έφτασαν για πρώτη φορά τα 10,16 τρισεκατομμύρια won, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 26% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς. Το ενοποιημένο καθαρό κέρδος του τριμήνου ήταν 8,24 τρισεκατομμύρια won.

Λόγω των σταθερών πωλήσεων στις Μνήμες, ο τομέας των Ημιαγωγών εμφάνισε τα μεγαλύτερα κέρδη, παρουσιάζοντας 12% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ τα τριμηνιαία έσοδα ήταν 9,74 τρισεκατομμύρια won. Η χρήση των DRAM για φορητές συσκευές, servers και κονσόλες ψηφιακού gaming, καθώς και η υιοθέτηση της τεχνολογίας των 20 νανομέτρων αύξησαν την κερδοφορία.

Με συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνισμό στην αγορά, το Τμήμα IT & Mobile Communications σημείωσε έσοδα 36,57 τρισεκατομμύρια won και παρουσίασε αύξηση 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι συνολικές παραδόσεις των smartphones μεσαίας κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι παραδόσεις high-end smartphones έφτασαν σε αντίστοιχα επίπεδα με το δεύτερο τρίμηνο. Η ανοδική τάση σε παραδόσεις πιο εμπορικών μοντέλων βοήθησαν στην αύξηση της κερδοφορίας.

Η μείωση στη ζήτηση τηλεοράσεων με επίπεδο πάνελ σε Ευρώπη και Κίνα περιόρισε τις παγκόσμιες πωλήσεις, αλλά η αύξηση στις ΗΠΑ και στις αναδυόμενες αγορές βοήθησε να αντισταθμιστούν οι συνολικές απώλειες. Η Samsung αύξησε τις πωλήσεις του τριμήνου με την επέκταση εμπορικών σειρών τηλεοράσεων στην Κίνα και με την αύξηση των παραδόσεων των τηλεοράσεων μεγαλύτερων των 50 ιντσών παγκοσμίως.

Όσον αφορά στις Οικιακές Συσκευές, η χαμηλή εποχική ζήτηση, σε συνδυασμό με την υποτίμηση του νομίσματος σε αναδυόμενες αγορές, επισκίασε τις ισχυρές πωλήσεις premium προϊόντων σε μεγάλες αγορές και τις βελτιώσεις στις σειρές εμπορικών προϊόντων.

Αναφορικά με τον τομέα Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων, το περιθώριο κέρδους του τομέα των πάνελ περιορίστηκε λόγω της μείωσης της τιμής τους, της επιβράδυνσης στην αγορά Η/Υ και της μειωμένης ζήτησης τηλεοράσεων στην Ευρώπη. Οι δύσκολες αυτές συνθήκες οδήγησαν στη μείωση των λειτουργικών εσόδων του τμήματος των πάνελ κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο τομέας Ημιαγωγών της Samsung παρουσίασε σημαντικά κέρδη με υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα για φορητές συσκευές και datacenters.

Κατά το τρίτο τρίμηνο οι κεφαλαιακές δαπάνες έφτασαν τα 6 τρισεκατομμύρια won, εκ των οποίων τα 2,6 τρισεκατομμύρια προήλθαν από την κατηγορία των Ημιαγωγών και τα 1,9 τρισεκατομμύρια από την κατηγορία των πάνελ. Συνολικά, από τα 24 τρισεκατομμύρια won των προϋπολογισμένων κεφαλαιακών δαπανών πραγματοποιήθηκαν 15 τρισεκατομμύρια won ή 63%.

Τα Chips ξανά στο παιχνίδι

Οι τομείς Ημιαγωγών της Samsung –οι οποίοι περιλαμβάνουν τις μνήμες και το σύστημα LSI– σημείωσαν λειτουργικά κέρδη 2,06 στο τρίμηνο σε ενοποιημένα έσοδα 9,74 τρισεκατομμύρια won. Ο τομέας των Memory chip, υπεύθυνος για το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων, έφτασε σε έσοδα των 6,37 τρισεκατομμυρίων won, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι premium οθόνες κρατούν τα κέρδη των πάνελ σε υψηλό επίπεδο

Ο κλάδος των πάνελ οθονών σημείωσε λειτουργικά κέρδη 980 δισεκατομμύρια won στο τρίτο τρίμηνο με έσοδα 8,09 τρισεκατομμύρια won, δηλαδή μείωση 1% στις πωλήσεις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στο τρίτο τρίμηνο η ζήτηση για πάνελ τηλεοράσεων στην Ευρώπη και στην Κίνα μειώθηκε, οδηγώντας σε πτώση τόσο τις τιμές πώλησης όσο και τις παραδόσεις. Για τα πάνελ προϊόντων IT η ζήτηση αυξήθηκε, καθώς οι κατασκευαστές tablet ετοίμασαν νέα προϊόντα για το τέλος του έτους που αποτελεί και περίοδο υψηλής ζήτησης. Παρόλα αυτά η ζήτηση για πάνελ οθονών Η/Υ και laptop παρέμεινε σε ύφεση.

Οι παραδόσεις οθονών OLED αυξήθηκαν μέσα στο τρίμηνο λόγω της υψηλής ζήτησης από κατασκευαστές smartphones, παρόλο που το κόστος επέκτασης της παραγωγής οδήγησε σε πτώση στα κέρδη τριμήνου.

Στο τέταρτο τρίμηνο, η Samsung αναμένει ότι η υψηλή εποχικότητα θα αυξήσει τη ζήτηση για οθόνες τηλεοράσεων, συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων σε premium πάνελ, αν και τα μεγάλα αποθέματα ενδέχεται να μειώσουν την τιμή πώλησης των μεγάλων πάνελ τηλεοράσεων. Η Samsung στοχεύει να αυξήσει τη σειρά premium προϊόντων σε UHD πάνελ και στα πάνελ άνω των 60 ιντσών και θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των δικτύων πώλησης στην Κίνα, μέσω της νέας εγκατάστασης παραγωγής της εταιρείας στην πόλη Suzhou.

Αναφορικά με τα πάνελ Η/Υ, παρόλο που ο τομέας Η/Υ και monitors θα παραμείνει σχετικά αδύναμος, η ζήτηση για πάνελ tablet θα συνεχίσει να παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξη. Η Samsung σκοπεύει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της με νέα προϊόντα και αυξημένο πελατολόγιο.

Στην κατηγορία των OLED πάνελ, η Samsung επιθυμεί να ενισχύσει την ηγετική θέση της στην αγορά μέσω διαφοροποιημένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κυρτών οθονών, αν και το αυξημένο κόστος Έρευνας & Ανάπτυξης και το κόστος εγκατάστασης, ενδέχεται να επηρεάσουν την κερδοφορία.

Τα Smartphones παρουσιάζουν σταθερά Έσοδα

Το Τμήμα IT & Mobile Communications (IM) – που αποτελείται από τα τμήματα Mobile Communications, Networks και Digital Imaging – δημοσίευσε λειτουργικά κέρδη 6,70 τρισεκατομμύρια won σε έσοδα μεγέθους 36,57 τρισεκατομμύρια won αυτό το τρίμηνο. Από τα συνολικά κέρδη του IM, ο κλάδος φορητών συσκευών ήταν υπεύθυνος για 35,20 τρισεκατομμύρια won.

Λόγω της αυξημένης εποχικής ζήτησης και του διευρυμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων της εταιρείας, το περιθώριο κέρδους για το Τμήμα IT & Mobile Communications αυξήθηκε κατά 7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Πλέον της αύξησης σε παραδόσεις και έσοδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αποδοτικές δαπάνες σε marketing και άλλα μειωμένα κόστη οδήγησαν σε αύξηση των λειτουργικών κερδών.

Οι παραδόσεις high-end smartphones παρέμειναν σε αντίστοιχο επίπεδο με το προηγούμενο τρίμηνο με την εμφάνιση του GALAXY Note 3 στην αγορά, παρότι οι παραδόσεις εμπορικών smartphones αυξήθηκαν μέσα στο τρίμηνο. Για τα tablets μεσαίας κατηγορίας, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω των νέων βελτιωμένων σειρών προϊόντων και του GALAXY Tab 3.

Για το επόμενο διάστημα, οι πωλήσεις των Samsung smartphones και tablets αναμένεται να αυξηθούν μέσα στο τέταρτο τρίμηνο λόγω της αυξημένης εποχικότητας και της στρατηγικής ανάπτυξης πλήρους γκάμας προϊόντων. Η Samsung σκοπεύει να αυξήσει τις πωλήσεις σε νέα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής σε ανεπτυγμένες αγορές, καθώς και σε εμπορικά προϊόντα σε αναδυόμενες αγορές.

Όσον αφορά στις συσκευές tablet, οι παγκόσμιες πωλήσεις της Samsung θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέσω του δικτύου λιανικής και των καθιερωμένων σειρών προϊόντων από το GALAXY Note 8.0 έως το GALAXY Tab 3. Η Samsung αναμένει ότι οι πωλήσεις tablet αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο από 20%. Αναφορικά με τους Η/Υ, η εταιρεία θα συνεχίσει να ενισχύει τη στρατηγική της, εστιάζοντας σε high-end προϊόντα καθώς και προϊόντα μεσαίας κατηγορίας.

Οι παραδόσεις smartphones θα συνεχίσουν να αποτελούν περισσότερο από το 70% των συνολικών παραδόσεων κινητών τηλεφώνων. Η μέση τιμή πώλησης των κινητών τηλεφώνων αναμένεται να παραμείνει σταθερή ή να αυξηθεί λίγο.

Το δίκτυο της Samsung για επιχειρήσεις θα συνεχίσει να αυξάνει τις πωλήσεις σε εξοπλισμό LTE, μεγιστοποιώντας τη δυνατότητα επέκτασης του δικτύου LTE από διεθνείς φορείς.

Η Διαφοροποίηση οδηγεί τη Ζήτηση στις Τηλεοράσεις

Το τμήμα Ηλεκτρονικών Ειδών Ευρείας Κατανάλωσης (Consumer Electronics Division) –που περιλαμβάνει τους τομείς των Τηλεοράσεων και των Οικιακών Συσκευών– δημοσίευσε λειτουργικά κέρδη 350 δισεκατομμύρια won για το τρίμηνο, σε έσοδα μεγέθους 12,05 τρισεκατομμύρια won, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6%. Το τμήμα Visual Display σημείωσε 7,68 τρισεκατομμύρια won επί των κερδών.

Στην αγορά τηλεοράσεων, η Ευρώπη και η Κίνα παρουσίασαν πτωτικές τάσεις για το τρίμηνο, ενώ στη Βόρεια Αμερική και τις αναδυόμενες αγορές οι αυξητικές τάσεις συνεχίστηκαν. Η Samsung συνέχισε να επεκτείνει τη σειρά premium τηλεοράσεων με στόχο να εδραιώσει την κυριαρχία της στην αγορά. Στην Κίνα, η εταιρεία ξεκίνησε την επέκταση των δικτύων διανομής και την ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων της, τα οποία βοήθησαν να επιτευχθεί αύξηση των πωλήσεων στη χώρα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Μπαίνοντας στο τέταρτο τρίμηνο, η αύξηση που αναμένεται μέσα στο τρίμηνο θα επηρεαστεί πολύ από την έντονη εποχικότητα και την αυξημένη ζήτηση στις τηλεοράσεις σε αναδυόμενες αγορές λόγω του αναμενόμενου μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος μέσα στην επόμενη χρονιά.

Για να διατηρήσει την ηγεσία της στην αγορά, η Samsung θα εστιάσει στον προηγμένο σχεδιασμό και την τεχνολογία για να αυξήσει τις πωλήσεις premium τηλεοράσεων UHD και τηλεοράσεων άνω των 60 ιντσών, ενώ θα προωθήσει συγκεκριμένα μοντέλα ανά περιοχή και εμπορικά μοντέλα LED. Για να αξιοποιήσει την έντονη εποχική ζήτηση, η εταιρεία θα προωθήσει διαφοροποιημένες προσφορές, συμπεριλαμβανομένων των Evolution Kits, Smart TV περιεχομένου και υπηρεσιών και την υψηλή ποιότητα εικόνας, εν μέσω εντατικοποίησης του ανταγωνισμού.

Στην αγορά Οικιακών Συσκευών, παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις που δημιούργησαν οι οικονομικές συνθήκες στο τρίτο τρίμηνο, η Samsung αύξησε τις πωλήσεις των premium προϊόντων σε μεγάλες αγορές. Συνολικά, παρόλα αυτά, οι πωλήσεις μειώθηκαν μέσα στο τρίμηνο λόγω χαμηλής εποχικότητας για κλιματιστικά, καθώς και της υποτίμησης του νομίσματος σε αναδυόμενες αγορές. Στο μέλλον, παρόλο που τα κέρδη από υψηλότερη εποχική ζήτηση στο επόμενο τρίμηνο δεν αναμένεται να είναι σημαντικά και η αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά θα παραμείνει, η Samsung θα συνεχίσει να εστιάζει στη βελτίωση της κερδοφορίας και την αύξηση των πωλήσεων μέσω αποτελεσματικότερης διαχείρισης λειτουργικών εξόδων.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...