Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Αύξηση λειτουργικών εσόδων για όλα τα Business Units της LG

Η LG ανακοίνωσε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και για το σύνολο του 2013


Η LG Electronics Inc. (LG) ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2013. Για το σύνολο του 2013, ο κύκλος εργασιών ανέρχεται στα 58.14 τρις KRW (53.10 δις δολάρια) και τα καθαρά κέρδη στα 222.70 δις KRW (203.65 εκ. δολάρια), καταγράφοντας βελτίωση σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2012. Τα λειτουργικά κέρδη εμφανίζονται ελαφρώς ενισχυμένα το 2013, στα 1.28 τρις KRW (1.17 δις δολάρια), από 1.22 τρις KRW (1.08 δις δολάρια) το 2012.

Πιο συγκεκριμένα, το τέταρτο τρίμηνο του 2013 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 14.92 τρις KRW (14.03 δις δολάρια) και τα λειτουργικά κέρδη στα 238.1 δις KRW (223.89 εκ. δολάρια). Τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο (έως 31 Δεκεμβρίου 2013) καταγράφουν καθαρές ζημιές 63.5 δις KRW (60.21 εκ. δολαρίων), αντικατοπτρίζοντας υψηλότερες δαπάνες από μη-λειτουργικές δραστηριότητες, ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η LG Home Entertainment Company (Οικιακή Ψυχαγωγία) ανακοίνωσε έσοδα αυξημένα κατά 18 τοις εκατό σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, στα 5.93 τρις KRW (5.58 δις δολάρια), και λειτουργικά κέρδη για το σύνολο της χρήσης στα 404.80 δις KRW (369.86 εκ. δολάρια). Παρά την αύξηση της ζήτησης LCD TVs στις αγορές της Βορείου Αμερικής, της Ασίας και των χωρών της ΚΑΚ, τα έσοδα για το σύνολο της χρήσης καταγράφουν κάμψη 5 τοις εκατό σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Το λειτουργικό περιθώρια κατέγραψε ανοδικές τάσεις και στα τέσσερα τρίμηνα του 2013, κυρίως λόγω καλύτερου προϊοντικού μίγματος με περισσότερα μοντέλα high-end, όπως οι συσκευές OLED TVs και Ultra HDTVs, για τα οποία η ζήτηση αναμένεται να ενισχυθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014.

Η LG Mobile Communications Company (Κινητή Τηλεφωνία) ανακοίνωσε ετήσιο κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 29 τοις εκατό, στα 12.97 τρις KRW (11.85 δις δολάρια) σε ετήσια βάση, και έσοδα περιόδου ενισχυμένα κατά 18 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που αντικατοπτρίζει υψηλότερες πωλήσεις στην κατηγορία των LTE smartphones, όπως τα G2 και Nexus 5. Οι πωλήσεις έξυπνων κινητών έφτασαν τα 13.2 εκ. μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 54 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η θετική συνεισφορά του βελτιωμένου προϊοντικού μίγματος αντισταθμίστηκε από τον έντονο ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών λιανικής και τις υψηλότερες δαπάνες μάρκετινγκ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του σήματος LG στην παγκόσμια αγορά.

Η LG Home Appliance Company (Οικιακές συσκευές), την τελευταία περίοδο του 2013 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 2.84 τρις KRW (2.67 δις δολάρια), σημειώνοντας πτώση 4 τοις εκατό σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή, όμως στο σύνολο της χρήσης οι πωλήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 5 τοις εκατό από το 2012. Οι υψηλότερες πωλήσεις στις αγορές της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών αντισταθμίστηκαν από την επιβράδυνση που καταγράφηκε σε αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Ινδία, η Κεντρική και η Νότια Αμερική. Το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η κερδοφορία σημείωσε αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, στα 83.40 δις KRW (78.08 εκ. δολάρια), ως αποτέλεσμα της καλύτερης διάρθρωσης κόστους και των αυξημένων πωλήσεων προϊόντων που εμφανίζουν υψηλό περιθώριο κέρδους. Το 2014, αναμένεται αύξηση της ζήτησης για οικιακές συσκευές LG στις ανεπτυγμένες αγορές (Ευρώπη, Βόρεια Αμερική), καθώς οι οικονομικές συνθήκες στις περιοχές αυτές εξακολουθούν να βελτιώνονται.

Η LG Air Conditioning & Energy Solutions Company (Κλιματισμός και Ενεργειακές λύσεις), το τέταρτο τρίμηνο του 2013, κατέγραψε πωλήσεις συνολικού ύψους 719.70 δις KRW (677.33 εκ. δολάρια), σημειώνοντας αύξηση 8 τοις εκατό σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, η οποία αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση της ζήτησης των επαγγελματικών συστημάτων ψύξης/θέρμανσης στην παγκόσμια αγορά. Για το σύνολο του 2013, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους 4.64 τρις KRW (4.24 δις δολάρια), 8 τοις εκατό υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, και λειτουργικά κέρδη 279.50 δις KRW (255.71 εκ. δολάρια). Η ζήτηση για επαγγελματικά συστήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς και για οικιακά συστήματα τεχνολογίας inverter αναμένεται να δώσουν περαιτέρω ώθηση στην κερδοφορία της LG το 2014.2014: Επιχειρηματική Κατεύθυνση

Για το 2014, η LG Electronics στοχεύει σε έσοδα της τάξης των 62.3 τρισεκατομμυρίων KRW, με τα επενδυτικά πλάνα της να περιλαμβάνουν κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 3 τρισεκατομμυρίων KRW.


2012 4Q: Διευκρινίσεις επί των συναλλαγματικών ισοτιμιών

Όλες τα στοιχεία σχετικά με τις επιχειρηματικές επιδόσεις και τα οικονομικά αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου του 2013, είναι ενοποιημένα και σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα IFRS. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, στα αποτελέσματα της LG Electronics περιλαμβάνονται και τα αντίστοιχα της θυγατρικής LG Innotek, σύμφωνα με τις διατάξεις των λογιστικών προτύπων της Κορέας (K-IFRS) 1001 περί ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων. Για λόγους συγκρισιμότητας, στοιχεία παλαιότερων χρήσεων έχουν ενσωματωθεί κατ’ αντίστοιχο τρόπο.

Τα ποσά σε κορεατικό γουόν (KRW) μετατρέπονται σε δολάρια ΗΠΑ με βάση τη μέση τιμή των 90 ημερών για κάθε τρίμηνο: 1.063 KRW ανά USD (2013 4Q) και 1.091 KRW ανά USD (2012 4Q). Για το σύνολο της δωδεκάμηνης χρήσης 2013, η ισοτιμία ήταν 1.095 KRW ανά USD.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...