Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

ATEbank: Σύσταση εκτελεστικής επιτροπής

English: The Sarpieri mansion in downtown Athe...
Image via Wikipedia
Τη σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής, που αποτελείται από πέντε έως επτά μέλη, αποφάσισε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της ATEbank.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται στον σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος μαζί με τον τροποποιημένο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης & Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της τράπεζας, θα είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΤΕbank (www.atebank.gr/ Τράπεζα/ Εταιρική Διακυβέρνηση).
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...