Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

HOL: «Πράσινο» για ΑΜΚ έως 10 εκατ. ευρώ

Hellas On-Line
Image via Wikipedia
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Hellas Online με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων έως του ποσού των 10 εκατ. ευρώ και έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των πιστωτών των οποίων οι απαιτήσεις θα κεφαλαιοποιηθούν, ήτοι υπέρ της βασικής μετόχου Intracom Holdings και θυγατρικής αυτής εταιρείας, ενέκρινε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της HOL

Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό των 2.608.695,60 ευρώ με την έκδοση 8.695.652 νέων προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή και τιμή διάθεσης 1,15 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ποσό 7.391.304,20 ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Το μετοχικό κεφάλαιο της HOL, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης θα ανέρχεται στο ποσό των 56.521.026,90 ευρώ, διαιρούμενο σε 188.403.423 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία εκ των οποίων 179.707.771 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές και 8.695.652 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...