Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Η Amadeus ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2011

Amadeus IT Group
Image via Wikipedia
Η Amadeus IT Holding S.A. (Σύμβολο στο Ισπανικό Χρηματιστήριο: AMS.MC”), μητρική εταιρεία του Ομίλου Amadeus, του κορυφαίου τεχνολογικού συνεργάτη της τουριστικής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας, ανακοίνωσε τα οικονομικά και λειτουργικά της αποτελέσματα για το 2011.
Η αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών για το 2011 έφτασε το 20,7% στα 487,2 εκ. Ευρώ και υποστηρίχθηκε από αύξηση των λειτουργικών εσόδων κατά 5,8% στα 2.712,0 εκ. Ευρώ και βελτίωση στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που έφτασε το 6,4% στα 1.039,0 εκ. Ευρώ.
Οι συνολικές επεξεργασμένες ταξιδιωτικές συναλλαγές αυξήθηκαν 11,5% και έφτασαν τα 947,6 εκ. Ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα για το 2010, όπου έφτασαν τα 849,9% εκ. Ευρώ.
Κατά τη διάρκεια του έτους η οικονομική μας δομή ενισχύθηκε περαιτέρω μέσα από την απομείωση χρέους κατά 719,5 εκ. Ευρώ  σε σχέση με της 31 Δεκεμβρίου 2010 το ίδιο διάστημα για το 2010. Επιπρόσθετα, αναχρηματοδοτήσαμε το χρέος μας, μέσα από μια νέα πιστοληπτική διευκόλυνση χαμηλής εξασφάλισης, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία μέσα από διευρυμένες περιόδους λήξης και βελτιωμένου όρους και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαφοροποίησε επίσης τις χρηματοδοτικές της πηγές μέσα από την έκδοση πενταετούς Ευρω-Ομολόγου αξίας 750 εκ. Ευρώ. Σαν αποτέλεσμα, έχουμε μειώσει δραστικά το κόστος αποπληρωμής χρέους. Η Amadeus έλαβε επίσης βαθμολογία investment grade, τόσο από την Standard & Poors, όσο και από την Moodys. Το ενοποιημένο καθαρό χρέος της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ήταν 1.851,8 εκ. Ευρώ ή το 1,75x των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων.  
Για το 2011 το συνολικό μέρισμα θα φτάσει στα 165,6 εκ. Ευρώ (0,37 Ευρώ ανά μετοχή). Προμέρισμα 0,175 Ευρώ ανά μετοχή πληρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2012 και το υπόλοιπο θα πληρωθεί τον Ιούλιο του 2012. Το συνολικό μέρισμα αντιπροσωπεύει ποσό pay-out του 36% των καταγεγραμμένων κερδών για το έτος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αποκλείοντας έκτακτα στοιχεία που σχετίζονται με την Πρόταση Δημόσιας Αγοράς.   
Τόσο ο Τομέας της Διανομής, όσο και των Τεχνολογικών Λύσεων συνέβαλλαν σημαντικά στην απόδοση της εταιρείας κατά το 2011. Τα έσοδα από τον τομέα Διανομής αυξήθηκαν κατά 5,2%2 και έφτασαν τα 2.079,4 εκ. Ευρώ. Οι συνολικές κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων, τόσο των αεροπορικών κρατήσεων από το κανάλι των ταξιδιωτικών γραφείων, όσο και των μη αεροπορικών κρατήσεων,  αυξήθηκαν κατά 5,0%, από 441,6 εκ. Ευρώ σε 463,8 εκ. Ευρώ. Η Amadeus αύξησε επίσης κατά 1,0% το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της στις αεροπορικές κρατήσεις, διατηρώντας την παγκόσμια ηγετική της θέση, κατέχοντας το 37,7% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς.

Ο Τομέας των Τεχνολογικών Λύσεων συνέχισε την ανάπτυξή του με την αύξηση των εσόδων κατά 7,8%2 στα 628,0 εκ. Ευρώ. Οι επιβάτες που επιβιβάστηκαν (PB) [8] αυξήθηκαν κατά 17,9% για το έτος, από τα 372,3 εκ. Ευρώ στα 439,1 εκ. Ευρώ, στοιχεία που υποστηρίχθηκαν από τον αριθμό των πελατών που μετακινήθηκαν στην πλατφόρμα Altea.

Τα ετήσια αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010 ήταν επίσης δυνατά με τα προσαρμοσμένα κέρδη να αυξάνονται κατά 27,0%, από τα 68,2 εκ. Ευρώ στα 86,6 εκ. Ευρώ, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,6%, από τα 607,5 εκ. Ευρώ στα 647,6 εκ. Ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σημείωσαν αύξηση 8%, από τα 188,3 εκ. Ευρώ στα 203,4 εκ. Ευρώ.
Ο κ. Luis Maroto, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Amadeus δήλωσε:

“Η Amadeus συνέχισε να σημειώνει σημαντική ανάπτυξη κατά το 2011, με αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών κατά 27%, φτάνοντας τα 487,2 εκ. Ευρώ. Αυτή η απόδοση υποστηρίχθηκε από αύξηση εσόδων κατά 5,8%, φτάνοντας συνολικά στα 2.712,0 εκ. Ευρώ και αύξηση στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων κατά 6,4% στα 1.039,0 εκ. Ευρώ, ενώ παράλληλα οι συνολικές επεξεργασμένες συναλλαγές μας αυξήθηκαν κατά 11,5% στα 948 εκ. Ευρώ.”
   
“Η επιτυχία της Amadeus οφείλεται στην ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στους τομείς της Διανομής, όπου το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς αεροπορικών κρατήσεων ταξιδιωτικών γραφείων αυξήθηκε κατά 1% και οι συνολικές κρατήσεις κατά 5%, και των Τεχνολογικών Λύσεων , όπου ο αριθμός των Επιβατών αυξήθηκε συνολικά κατά 17,9% και τα συμβόλαια με την πλατφόρμα Altea αύξησαν την πρόβλεψη για τα νούμερα των επιβατών μέχρι το 2014 στα 735 εκατομμύρια[9].”
“Δράττομαι της ευκαιρίας για να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους πελάτες μας, για τη διαρκή αφοσίωση που μας δείχνουν και τη συνεργασία τους, όπως επίσης και στους επενδυτές μας για την υποστήριξή τους στην οικονομική εξέλιξη και ανάπτυξή μας.”   

“Κατά τη διάρκεια του έτους θα εργαστούμε  ακόμη πιο σκληρά για να στερεοποιήσουμε περισσότερο την ηγετική μας θέση και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε  αποτελεσματικές υπηρεσίες, παρά την οικονομική αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουμε. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο είναι δοκιμασμένο και κοιτάζουμε το 2012 με συγκρατημένη αισιοδοξία. Τα έσοδα και των δύο τομέων μας θα συνεχίσουν να αυξάνονται, και θα αποτυπωθούν στις οικονομικές μας καταστάσεις, με βάση πάντα την παραγωγή ταμειακών ροών.”
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...