Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Coca-Cola 3E: Εσωτερικές μεταβολές στην εταιρική δομή

Coca-Cola 375 mL cans - 24 pack
Coca-Cola 375 mL cans - 24 pack (Photo credit: Wikipedia)
Αλλαγές στη δομή του ομίλου της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη συναλλαγή, ο κλάδος που αφορά την παραγωγή και εμπορία (διανομή και πώληση) των προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα θα αποσχισθεί και θα εισφερθεί σε κατά ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Μαρτίου 2012.

Η Coca-Cola 3E διευκρινίζει ότι για τη συγκεκριμένη συναλλαγή δεν απαιτείται διενέργεια αποτίμησης καθότι αυτή βασίζεται στη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του προς απόσχιση κλάδου, η διαπίστωση της οποίας ανατέθηκε στην ελεγκτική εταιρία PwC. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2012.

«Η προτεινόμενη αλλαγή εταιρικής δομής θα εναρμονίσει τη δομή της δραστηριότητας παραγωγής και εμπορίας στην Ελλάδα με τη δομή του Ομίλου και των θυγατρικών του στην πλειονότητα των άλλων χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, θα απλοποιήσει τις εσωτερικές μας διαδικασίες και δεν θα έχει οιαδήποτε αρνητική επίπτωση στους πελάτες, εργαζόμενους ή μετόχους της εταιρείας. Συγχρόνως θα διασφαλίσει ένα ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ της εταιρείας, η οποία συντονίζει τη δραστηριότητα του ομίλου σε 28 χώρες, και του κλάδου παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της στην Ελλάδα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Οι ανωτέρω αλλαγές τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί την 25η Ιουνίου 2012.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...