Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Αύξηση κύκλου εργασιών και ενίσχυση κερδοφορίας για τον Όμιλο Euromedica στο 1ο τρίμηνο 2012

Ο Όμιλος εταιρειών Euromedica ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για το πρώτο τρίμηνο του 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.


Με δεδομένο το δυσμενές μικροοικονομικό και μακροοικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην ελληνική οικονομία η Διοίκηση της Euromedica έχει προχωρήσει έγκαιρα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σειράς στρατηγικών αναπτυξιακών ενεργειών, οι οποίες έχουν ήδη από τους πρώτους μήνες της τρέχουσας χρήσης αρχίσει να αποδίδουν καρπούς που αντανακλώνται στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Κεφαλαιοποιώντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα στην παροχή εξειδικευμένων και καινοτόμων υπηρεσιών υγείας η Euromedica κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά την μέση πληρότητα των νοσοκομειακών της μονάδων, ενώ ταυτόχρονα στη βάση της δυνατότητα της να προσφέρει συνολικές λύσεις εγκαταστάσεων υγείας «με το κλειδί στο χέρι», κατάφερε να δημιουργήσει σημαντικές επενδυτικές επαφές σε χώρες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε 66,5 εκ. ευρώ έναντι 48,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 36,8 %, γεγονός το οποίο αποδίδεται στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην προαναφερθείσα ενίσχυση της πληρότητας των μονάδων, τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας όσο και δευτεροβάθμιων.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 208,4% και ανήλθαν σε 21,1 εκ. ευρώ έναντι 6,8 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2011, με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται σε ποσοστό 31,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι ποσοστού 14,1% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις επιτυχημένες προσπάθειες συγκράτησης του κόστους του Ομίλου και στη συνολική βελτίωση του μίγματος υπηρεσιών υγείας που προσφέρθηκαν, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερα περιθώρια κερδοφορίας.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω μεγεθών, θετική υπήρξε και η εξέλιξη των υπολοίπων αποτελεσμάτων. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε 16,8 εκ. ευρώ έναντι 5,7 εκ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 195%. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,8 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 4,6 εκ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 2,7 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 5,7 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2011.

Σε επίπεδο ταμειακών ροών, ο Όμιλος συνέχισε και στο πρώτο τρίμηνο της χρήσης να δέχεται ισχυρές πιέσεις με το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων του στις 31/03/2012 να προέρχεται από τα ασφαλιστικά ταμεία του Δημοσίου και τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Η Euromedica καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της.

Η Διοίκηση του Ομίλου Euromedica εκτιμά ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2012 αποτελούν έμπρακτη επιβεβαίωση των επιχειρηματικών της επιλογών και στη βάση αυτή θα συνεχίσει και στην τρέχουσα χρήση την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό ο κύριος Θωμάς Λιακουνάκος δήλωσε: «Μέσα σε ένα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι μελλοντικές προοπτικές του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την διεύρυνση της εξωστρέφειάς του αλλά και την περαιτέρω αξιοποίηση των ανταγωνιστικών του πλεονεκτημάτων στην ελληνική αγορά. Διαθέτοντας σύγχρονες μονάδες και εκτεταμένη τεχνογνωσία η Euromedica βασίζει την ανάπτυξή της στην Ελλάδα στην παροχή υπηρεσιών υγείας που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και καλύπτουν ουσιαστικά κενά του εγχώριου κλάδου υγείας».

Σε ότι αφορά την διεύρυνση της παρουσίας της Euromedica στον τομέα των καινοτόμων υπηρεσιών υγείας, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη λειτουργία κέντρων αποκατάστασης στην Καβάλα και την Αθήνα και μιας γενικής κλινικής στην Κέρκυρα. Ταυτόχρονα, σε ότι αφορά τις εκτός Ελλάδος δραστηριότητες, ο Όμιλος συνεχίζει τις συνεργασίες που έχει ήδη αναλάβει, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση νέων ευκαιριών.

Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...