Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Το ΕΙΑΧ παρουσιάζει τα αποτελέσματα των εφαρμογών του CU+ σε επιστημονικά συνέδρια

Δρ. Πάνος Ευσταθίου
To Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, τόσο της επιστημονικής ιατρικής και νοσοκομειακής κοινότητας, όσο και του ευρύτερου κοινού, συμμετείχε σε 2 συνέδρια στα οποία η επιστημονική του ομάδα στα θέματα Υγείας ανακοίνωσε και παρουσίασε τα επιτεύγματα από την εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα και όχι μόνο. 

Στο 28ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, η επιστημονική ομάδα του ΕΙΑΧ είχε την ευκαιρία για μία επωφελή και εποικοδομητική επιστημονική παρουσίαση του αντιμικροβιακού χαλκού, διαμορφώνοντας μία πληρέστερη εικόνα των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του, τα οποία αναπτύχθηκαν με βάση την επιστημονική έρευνα που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς και τις τρέχουσες εξελίξεις.

Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΕΙΑΧ, οι Δρ Πάνος Ευσταθίου Υπεύθυνος της Επιστημονικής ομάδας Υγείας του ΕΙΑΧ, Δρ Κατερίνα Καραγεώργου και Ζαχαρούλα Μανωλίδου Νοσηλεύτρια παρουσίασαν 6 εργασίες με τα εξής θέματα:

1) Μείωση της μικροβιακής χλωρίδας σε Θάλαμο Απομόνωσης (ΘΑ) μετά την εφαρμογή κραμάτων αντιμικροβιακού χαλκού. Τα αποτελέσματα στη ΜΕΘ έδειξαν ότι η καταγραφή των παθογόνων μικροοργανισμών σε CFU / ml κατέδειξε στατιστικώς σημαντική μείωση αυτών (p < 0,05) στη δεύτερη φάση εκτίμησης μετά την επιχάλκωση του ΘΑ. Καταγράφηκε η ανάπτυξη μικροβιακών στελεχών όπως ο Staph. Aureus, Hafnia spp, Staph. Hominis, Sphingomonas paucimobilis, Staph. Epidermidis, και Enterococcus faecalis στην περίοδο πριν την επιχάλκωση σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 50 CFU / ml που μετά την εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού μειώθηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 95%.

2) Η διαδικασία ελέγχου του τελικού προϊόντος από αντιμικροβιακό χαλκό (Cu+)ως μέθοδος διασφάλισης - πιστοποίησης της αντιμικροβιακής του δράσης.

Από την τοποθέτηση αντιμικροβιακού χαλκού (ΜΕθ και σχολεία) το αποτέλεσμα ήταν ότι η αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα των ερευνηθέντων αντικείμενων και επιφανειών από κράματα Cu+ κυμάνθηκε από 90-95% . Παράμετροι όπως η πολλαπλή χρήση , τα υλικά καθαρισμού , οι συνθήκες υγρασίας και ξηρότητας, φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του Cu+ .

3) Εφαρμογή αντιμικροβιακού χαλκού σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Στην εργασία αυτή το αποτέλεσμα αφορούσε την μείωση της μικροβιακής χλωρίδας στις επιφάνειες και τα αντικείμενα με αντιμικροβιακό χαλκό (Cu+) που ήταν στατιστικά σημαντική (n=15,p<0,05)και κατεγράφη σε ποσοστό 90%.Oι παθογόνοι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν σε υψηλά ποσοστά (CFU/ml) πριν την επιχάλκωση ήταν οι εξής: Klebsiella spp., Staph. Epidermidis, Staph.Aureus, Enterococcus spp.

4) Μεταβολή επιδημιολογικών δεδομένων σε μαθητές σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την εφαρμογή αντιμικροβιακού χαλκού (Cu+). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η σημαντική μείωση των παθογόνων μικροβιακών στελεχών και των ιών μετά την εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού επηρέασε την εμφάνιση των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος ιογενούς αιτιολογίας. Παρατηρήθηκε μείωση της εποχιακής γρίπης (Influenza Like Illness) στους μαθητές των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. O κλινικός δείκτης νοσηρότητας των μαθητών καταγράφηκε σε ποσοστό 36, 01% (μέσος όρος 5 σχολείων), ενώ στην κοινότητα την ιδία χρονική περίοδο (2011-2012) ήταν 48, 8%.

5) Οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή αντιμικροβιακού χαλκού σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Τα αποτελέσματα κατά το χρονικό διάστημα του Δεκεμβρίου 2010 – Μαρτίου 2011 και αντίστοιχα Δεκεμβρίου 2011 – Μαρτίου 2012 τα συγκριτικά αποτελέσματα κατέδειξαν στατιστικά σημαντική μείωση της μικροβιακής χλωρίδας (CFU/ml) κατά 95%, της χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων (ανά ασθενή ανά ημέρα) κατά 30% (p=0,014<0.05), του χρόνου και του κόστους νοσηλείας των ασθενών.

6)Το φαινόμενο «Στεφάνης» («Halo» phenomenon) στην εφαρμογή του Αντιμικροβιακού χαλκού. Στην εφαρμογή του CU+ σε ΜΕΝΝ έδειξε τα εξής αποτελέσματα: Μείωση του μικροβιακού φορτίου στις πολυαγγιζόμενες επιφάνειες από Cu+, η οποία καταγράφηκε σε ποσοστό 90% και σε απόσταση 50 cm από τα σημεία εφαρμογής του Cu+. Η μείωση των μικροβιακών φορτίων (cfu/ml) καταγράφηκε σε ποσοστό 70-75% (N=36-P<0,05).Τα μικροβιακά στελέχη που απομονώθηκαν ήταν: Klebsiella spp., Staph. Epidermidis, Staph. Aureus, Sphingomonas paucimobilis.

Το συνέδριο «Ημέρες Παθολογίας» στο οποίο συμμετείχε το ΕΙΑΧ με θέμα: την εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας από αυτήν, διοργάνωσε η 3η Παθολογική Κλινική της Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στις «Ημέρες Παθολογίας – 22ο Έτος» αναπτύχθηκαν οι ερευνητικές προοπτικές μελέτες που αφορούν την εφαρμογή των αντιμικροβιακών κραμάτων χαλκού σε σχολεία Α΄βάθμιας εκπαίδευσης και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας με αποτέλεσμα τη μείωση της μικροβιοφορίας και των επιδημιολογικών δεδομένων στους υπό εξέταση πληθυσμούς.

Έμφαση δόθηκε στην οικονομική απομείωση του κόστους λειτουργίας ΜΕΘ (30% μείωση κόστους) μετά την εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού αλλά και την εν δυνάμει μείωση των λοιμώξεων σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Χαρακτηριστικά, η Δρ. Κατερίνα Καραγεώργου ανέφερε ότι «…υπό τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, εφαρμογές όπως οι παραπάνω, δίνουν τη δυνατότητα μείωσης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων με αποτέλεσμα τη μείωση κατανάλωσης αντιβιοτικών και την ελάττωση των οικονομικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη λειτουργία του τομέα Υγείας».

Ο αντιμικροβιακός χαλκός αποτελεί παγκοσμίως μια καινοτόμο εφαρμογή που δίνει ελπίδες στην καταπολέμηση των μικροβιακών λοιμώξεων με τη σύγχρονη όμως εφαρμογή των μέσων υγιεινής προστασίας στους χώρους μαζικής συνάθροισης αλλά και σε νοσοκομειακό περιβάλλον.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...