Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Σταθερότητα και διατήρηση ηγετικής θέσης στην αγορά για την Barilla Hellas

Η Barilla Hellas το 2012, αύξησε τον όγκο των εξαγωγών της και διατήρησε την ηγετική θέση και το υψηλό μερίδιό της στην ελληνική αγορά, απορροφώντας μέρος του αυξημένου κόστους παραγωγής και παρέχοντας εκτεταμένες προσφορές προϊόντων με μειωμένες τιμές, στο καταναλωτικό κοινό.

Συγκεκριμένα στη χρήση 2012 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 73,8 εκατ. ευρώ έναντι 74,9 εκατ. ευρώ πέρυσι σημειώνοντας οριακή πτώση κατά 1,5%.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 28,1 εκατ. ευρώ έναντι 29,6 εκατ. ευρώ το 2011, με το μικτό περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται σε 38,1% του κύκλου εργασιών έναντι 39,5% πέρυσι.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η εταιρεία κατάφερε το 2012 να περιορίσει τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης κατά 4,7% με αποτέλεσμα τα κέρδη εκμετάλλευσης να διαμορφωθούν σε 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ τέλος τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στη χρήση 2012 σε 3,45 εκατ. ευρώ έναντι 3,42 εκατ. ευρώ το 2011 ενισχυμένα από έκτακτα και ανόργανα κέρδη.

Η Barilla Hellas διατηρεί υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση παρουσιάζοντας τα τελευταία χρόνια μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ενώ τα διαθέσιμά της στο τέλος της χρήσης του 2012 ανέρχονταν σε 3 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.

O επικεφαλής της Barilla Hellas κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος δήλωσε ότι «παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού παρακολουθώντας συγχρόνως τις εξελίξεις έτσι ώστε να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών. Παράλληλα διευρύνουμε την εξαγωγική μας δραστηριότητα και λειτουργώντας ως Ελληνική πολυεθνική επεκτεινόμαστε διαρκώς σε νέες αγορές».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...