Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Ενημέρωση της Kleopas Alliott σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών σε 48 δόσεις

Στην ρύθμιση (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) υπάγονται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών καθώς και επιλογή του οφειλέτη μια σειρά από άλλες οφειλές.

Ο ανώτατος αριθμός δόσεων δεν μπορεί υπερβαίνει τις 48 και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017. Κάτω από αυστηρά συγκεκριμένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η υπαγωγή σε πρόγραμμα αριθμού δόσεων άνω των 48.

Από την ρύθμιση εξαιρούνται οι οφειλέτες που είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση χρεών και την απώλεσαν.

Η ρύθμιση αυτή χορηγείται μία μόνο φορά  ανά οφειλέτη.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να αποδεικνύεται η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού. Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης δηλώνει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων.

Αν η οφειλή είναι άνω των 75.000 ευρώ, να προσκομίζει και βεβαίωση, από ορκωτό ελεγκτή, ή λογιστή-φοροτεχνικό ή δικηγόρο.

Αν η οφειλή είναι άνω των 300.000 ευρώ, απαιτείται επιπλέον η διασφάλιση της οφειλής,  με εγγυητική τράπεζας ή με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου.

Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, καθώς κι αν δεν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις όλων των φόρων που τον αφορούν.

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση του ν.4152/2013 υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...