Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

«Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ»:Οι προτεραιότητες και οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση

Τα  πλέον καυτά θέματα της οικονομικής, επιχειρηματικής, επενδυτικής, ενεργειακής  και κατασκευαστικής επικαιρότητας  διαπραγματεύεται το επίκαιρο φόρουμ με τίτλο «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ». Το συνέδριο  πραγματοποιείται στις 2 και 3 Ιουλίου στην Αθήνα (ξενοδοχείο Caravel), στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της ΕΕ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, του  ΙNVEST IN GREECE, καθώς επίσης σειράς σημαντικών επιχειρηματικών και επιστημονικών φορέων.

Μέσα  από τη διευρυμένη συμμετοχή σε αυτό, 90 περίπου κορυφαίων εκπροσώπων του πολιτικού χώρου, των επιχειρήσεων, των τραπεζών, επιστημονικών και  θεσμικών φορέων, το φόρουμ  θα επιχειρήσει  να δώσει ανάμεσα σε άλλα απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την  επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας; Με ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσει τελικά αυτή να υλοποιηθεί και ποια η κοινή συνισταμένη των κομμάτων; Ποιοι είναι οι ζωτικοί τομείς για μια βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις; Ποιες είναι οι προτάσεις και σκέψεις των ελληνικών τραπεζών την επόμενη μέρα της ανακεφαλαιοποίησης; Αλλά και ποιος θα είναι ο ειδικός ρόλος του υπό συγκρότηση ταμείου αναπτυξιακών επενδύσεων στην Ελλάδα;

Τι πρέπει να γίνει  ώστε να ενισχυθούν άμεσα οι ήδη  υπάρχουσες επιχειρήσεις στη χώρα και ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, οι κατασκευές, το εμπόριο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που συμβάλουν καταλυτικά στο ΑΕΠ και στην απασχόληση; Πώς θα επιτευχθεί ένα ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας για την ανάπτυξη; Ποιες είναι οι προοπτικές στα πλαίσια της περαιτέρω  απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς; Πώς διαμορφώνεται η προοπτική των ΑΠΕ; Κι ακόμα, πώς μπορεί να ανακάμψει ο κατασκευαστικός κλάδος, αφενός μέσα από την επανέναρξη των μεγάλων έργων υποδομής και αφετέρου μέσα από την μεγάλη ευκαιρία -και ταυτόχρονα υποχρέωση- ενεργειακής αναβάθμισης των δημόσιων κτιρίων;

Διαχείριση ενέργειας στον αστερισμό  της ανάπτυξης

Παράλληλα, τα πάνελ του  συνεδρίου  θα αναδείξουν τα συνολικότερα οικονομικά, περιβαλλοντικά, επενδυτικά, επιχειρηματικά, τεχνολογικά και κοινωνικά οφέλη, που θα προκύψουν από την ορθολογική διαχείριση ενέργειας σε όλα τα επίπεδα. Από την παραγωγή και στη συνέχεια στα στάδια της  διανομής  και χρήσης της από μεγάλους και μικρούς καταναλωτές, η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, παρέχει σήμερα, άμεσες ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εφαρμογή των «έξυπνων» δικτύων και των τηλε- μετρητών και η σταδιακή αντικατάσταση των μετρητών ρεύματος σε κάθε σπίτι, που ήδη ξεκίνησε στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φέρνει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή. Αλλά και οι συνολικότερες επενδύσεις που υλοποιούνται  στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως επίσης  και στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, συμβάλουν πολλαπλά στο στόχο της ορθολογικής διαχείρισης.

Για ένα ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας

Ανάμεσα στα άλλα θέματα που θα συζητηθούν  στο συνέδριο είναι και το κόστος της ενέργειας σε καιρό ύφεσης, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Ειδικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τη βιομηχανία της χώρας μας,  όπου οι επιλογές διαχείρισης του ενεργειακού κόστους συνδέονται συχνά με  την  επιβίωσή τους, υπάρχουν τρόποι  και μέσα  για να γίνει αυτό πιο ανταγωνιστικό; Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του φυσικού αερίου προσεχώς; Ποιες είναι οι εξελίξεις στην ηλεκτροπαραγωγή και στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας; Κι ακόμα, πώς εξελίσσεται την τρέχουσα περίοδο με ορόσημο την απελευθέρωση από τις 1 Ιουλίου των οικιακών τιμολογίων, ο ρόλος των εναλλακτικών προμηθευτών και παραγωγών στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού σε μια απελευθερωμένη  ενεργειακή αγορά;

Μεγάλα έργα και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων: τα μέσα  ανάκαμψης του  κατασκευαστικού κλάδου

Η επανεκκίνηση των αυτοκινητοδρόμων και άλλων μεγάλων έργων, αλλά και η εφαρμογή ορθολογικής  διαχείρισης ενέργειας  στον ευρύτερο κτιριακό τομέα, που είναι και ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας είναι ένα ακόμα σημαντικό θέμα του συνεδρίου. Οι οικονομικές πιέσεις της κρίσης και ο στόχος μείωσης των εισαγωγών ενέργειας, αλλά και της ρύπανσης, ωθούν την Ευρώπη σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. H Ελλάδα, εφαρμόζοντας την πρόσφατη οδηγία της  Ε.Ε (φθινόπωρο 2012) για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων -υποχρεωτική για όλα τα κράτη-μέλη απέστειλε ήδη στην ΕΕ, καταγραφή των δημόσιων κτιρίων της και τις αρχικές προτάσεις της σε σχέση με την εξοικονόμηση. Διαδικασία στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης και όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις. Στα νέα αυτά πλαίσια, η  ανανέωση του  κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας  που είναι παλαιό και από τα πλέον ενεργοβόρα στην Ευρώπη επείγει. Δεδομένων των αναγκών που υπάρχουν, η ενεργειακή αναβάθμιση των μεγάλων  κτιρίων αλλά και των σπιτιών  θα προσφέρει, σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες, νέες ευκαιρίες δραστηριοποίησης του   κατασκευαστικού κλάδου. Παράλληλα, θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και εργασίας στα κτίρια και θα αυξηθούν  οι τιμές τους στην αγορά. Το κοινό ερώτημα, αφορά την παροχή κινήτρων μέσω ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων και του ΕΣΠΑ όπως επίσης, νέες ενδεχομένως δυνατότητες χρηματοδότησης.

Αναδυόμενες αγορές

Στον τομέα  εξάλλου των μεγάλων κτιρίων, η αναδυόμενη αγορά των ενεργειακών  υπηρεσιών, αναδεικνύει τον  καταλυτικό  ρόλο που μπορεί να έχουν οι  Επιχειρήσεις   Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕSCO), για την εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης μεγάλης διάρκειας, και την εξεύρεση σχετικής χρηματοδότησης , αλλά και τις νομικές προϋποθέσεις. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, η χρήση της ηλιοθερμίας, η ενεργειακή αυτονομία, η θέσπιση ειδικών όρων δόμησης, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, ο θεσμός της ενεργειακής επιθεώρησης, τα συστήματα τυποποίησης, τα «πράσινα» οικοδομικά υλικά είναι τομείς που επίσης ευνοούνται από την στροφή στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Όπως δε αποδεικνύεται, συμμέτοχοι σε αυτήν την στροφή είναι και οι τοπικές κοινωνίες με αρκετούς Δήμους και Περιφέρειες να κινούνται ήδη με τα δικά τους οικονομικά μέσα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Κρίσιμα ερωτήματα με συλλογική  προσέγγιση

Το  φόρουμ, είναι το τέταρτο κατά σειρά αναπτυξιακό-επενδυτικό συνέδριο στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, που διοργανώνεται από την επενδυτική έκδοση A- ENERGY με τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας ΕΕ, Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, ΙNVEST IN GREECE, καθώς επίσης σειράς σημαντικών επιστημονικών και επιχειρηματικών φορέων. Ανάμεσα σε αυτούς, το  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου( ΕΣΕΕ), η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ), ο Ελληνικός  Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ), η Ελληνική Επιστημονική  Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤAEN), ο Σύνδέσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), ο ΠΑΣΥΦ, ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και πολλοί άλλοι φορείς.

Κοινό που θα παρακολουθήσει

Εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργείων, χρηματοοικονομικοί οίκοι, ασφαλιστικοί οργανισμοί, τράπεζες, ενεργειακές και κατασκευαστικές εταιρείες, βιομηχανίες, προμηθευτές εξοπλισμού και τεχνολογίας, εταιρείες πληροφορικής, αρχιτεκτονικά και μελετητικά γραφεία, real estate developers, εκπρόσωποι ξενοδοχείων, νοσοκομείων, σχολείων, εμπορικών κέντρων και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων, επιστημονικοί, νομικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι, ενδιαφερόμενοι δήμοι και οι συνεργαζόμενοι με το φόρουμ ακαδημαϊκοί φορείς θα δώσουν το παρών καταθέτοντας το δικό τους ενδιαφέρον και εμπειρία επί του πρακτέου.

Παρουσιάσεις έργων, προγραμμάτων και τεχνολογιών

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ θα πραγματοποιηθούν όπως σε όλα τα προηγούμενα αντίστοιχα φόρουμ, παρουσιάσεις έργων, επίκαιρων χρηματοδοτικών εργαλείων, προγραμμάτων όπως επίσης και τεχνολογιών.

Η θεματολογία

Πρώτη μέρα ( 2 Ιουλίου):

Πρώτο πάνελ: Η ανάπτυξη που θέλουμε

Θεματολογία: Οι τομείς που καθορίζονται από την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα ως αμέσου προτεραιότητας για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης. Οι προτάσεις των τραπεζών και των αρμόδιων επιστημονικών φορέων για την ανάπτυξη. Η διαχρονική συμβολή του ενεργειακού και η αναγκαία ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου. O σημαντικός ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα χρηματοδοτικά θέματα. Οι επενδύσεις που βρίσκονται σε προτεραιότητα. Οι προοπτικές του χρηματιστηρίου. Οι ιδιωτικοποιήσεις  και η  αναθέρμανση του επενδυτικού κλίματος.

Δεύτερο πάνελ: Βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύσεις  και διαχείριση των πηγών ενέργειας

Θεματολογία: Οι προτάσεις και επισημάνσεις των επιχειρήσεων για βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις και η συμβολή κάθε εταιρείας ξεχωριστά στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η στρατηγική της ΕΕ με στόχο την μείωση των ενεργειακών εισαγωγών και την επίτευξη της ενεργειακής αυτάρκειας. Τα συνολικά οφέλη που θα προκύψουν για την πραγματική οικονομία και επιχειρήσεις από την ορθολογική διαχείριση ενέργειας σε όλα τα επίπεδα. Οι επιλογές στον τομέα της παραγωγής, διανομής και χρήσης ενέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και παράλληλα τη διατήρηση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Τρίτο πάνελ: Επενδύσεις αναβάθμισης ενεργειακών δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. «Έξυπνα» δίκτυα και «έξυπνοι» μετρητές στην υπηρεσία της ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας.

Θεματολογία: Οι νέες επενδύσεις αναβάθμισης  των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού στο σύνολο της χώρας. Η διασφάλιση ενέργειας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και η σημασία της καταμέτρησης σε πραγματικό χρόνο (real time). Τα συστήματα προηγμένης διαχείρισης μετρήσεων (Smart Grid και Smart Metering). Τι σημαίνουν για το ευρύ κοινό οι αλλαγές που θα φέρει στη ζωή μας η επικείμενη εφαρμογή των «έξυπνων» δικτύων και των «έξυπνων» μετρητών. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες στον τομέα της μέτρησης ενέργειας και ο σχετικός σχεδιασμός της ΔΕΗ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η  αντικατάσταση των μετρητών ρεύματος με σύγχρονους και «έξυπνους» τηλε- μετρητές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα Ταμεία Συνοχής της ΕΕ.  Η διαχείριση και ανάλυση όλων των δεδομένων πραγματικού χρόνου που θα προέρχονται από την εγκατάσταση των έξυπνων ενεργειακών μετρητών (Meter Data Management). Η σημασία των συνεχιζόμενων επενδύσεων στα δίκτυα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η ειδική βαρύτητα των επενδύσεων για τη διασύνδεση των μη διασυνδεδεμένων νήσων. Η ανάπτυξη "έξυπνων" και βιώσιμων ηλεκτρικών δικτύων στα νησιά, υπό συνθήκες διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε μεγάλη κλίμακα.  Οι νέες επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου. Η συνεχιζόμενη επέκταση των δικτύων των ΕΠΑ. Σχετικά έργα.

Τέταρτο πάνελ: Σε αναζήτηση ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας για την ανάπτυξη και τη βιομηχανία.

Θεματολογία: Η καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των συσχετίσεων μεταξύ κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής. Η αποτίμηση του κόστους ενέργειας και ο εντοπισμός των σημείων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Τα οικονομικά οφέλη που μπορεί να προκύψουν από αυτήν την διαδικασία. Το κόστος του φυσικού αερίου. Οι προτάσεις των βιομηχανιών. Τι θα ισχύσει για τις δημοπρασίες ηλεκτρικού ρεύματος και οι συνολικότερες προϋποθέσεις για διεύρυνση της συγκεκριμένης αγοράς. Οι αναμενόμενες εξελίξεις στον μηχανισμό στήριξης του μεταβλητού κόστους. Τι ισχύει σε άλλες χώρες σχετικά με τον μηχανισμό αντιστάθμισης  carbon leakage. Το Ταrget Model. Η αξιοποίηση των Δικαιωμάτων Εκπομπών CO2 και η εμπορία ισοδύναμων τόνων CO2 ως χρηματιστηριακό προϊόν. Η προετοιμασία ενεργειακής αγοράς παραγώγων από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η αξιοποίηση των Δικαιωμάτων Εκπομπών CO2 και η εμπορία ισοδύναμων τόνων CO2 ως χρηματιστηριακό προϊόν. Το άνοιγμα αγοράς ενέργειας στα νησιά.

Η επίτευξη ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας για την ελληνική βιομηχανία και το νέο τοπίο με τη συμμετοχή εναλλακτικών προμηθευτών. Η εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης κόστους από την  ελληνική βιομηχανία.

Πέμπτο πάνελ: Το νέο τοπίο για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και οι νέες ευκαιρίες για τους  εναλλακτικούς προμηθευτές

Θεματολογία: Ο νέος Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΡΑΕ. Τα τιμολόγια χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης.  Η απελευθέρωση των τιμολογίων χαμηλής τάσης από 1ης Ιουλίου. Η σύνδεση της χονδρικής τιμής ρεύματος με τη λιανική. Τα κοινωνικά τιμολόγια. Η ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού και η ισότιμη  και διαφανής πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων προμηθευτών και παραγωγών στα Δίκτυα του Ηλεκτρισμού και στη λιανική ηλεκτρική αγορά. Η τρέχουσα δραστηριότητα, οι προοπτικές και οι προτάσεις των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Τοποθετήσεις-Παρεμβάσεις φορέων

Τοποθετήσεις φορέων ΑΠΕ σχετικά  με την παραπέρα αναμόρφωση του συστήματος στήριξης των ΑΠΕ.

Δεύτερη μέρα (3 Ιουλίου):

Ενεργειακή αναβάθμιση και Κτίρια: Μια νέα ευκαιρία ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου

Πρώτο πάνελ: Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια στον αστερισμό της ενεργειακής αναβάθμισης

Θεματολογία: Η ανατέλλουσα επιχειρηματική ευκαιρία ενόψει της αναγκαίας αναβάθμισης των κτιρίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, σχολεία, δημοτικά κτίρια κλπ). Η νέα κοινοτική νομοθεσία για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020 στα δημόσια κτίρια, η αναμενόμενη εξοικονόμηση πόρων και οι συγκεκριμένοι στόχοι.  Η ενεργός εμπλοκή του κράτους στην επικείμενη σταδιακή ανακαίνιση των 35.000 καταγεγραμμένων δημόσιων κτιρίων. Το κόστος των παρεμβάσεων και πώς μπορεί να καλυφθεί. Τα ιδιωτικά επαγγελματικά και τα τουριστικά κτήρια (κτήρια γραφείων, καταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία) σε αναζήτηση των βέλτιστων τρόπων ενεργειακής αναβάθμισης και χρηματοδοτικών μέσων. Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, η εμπειρία από την χρηματοδότηση αντίστοιχων έργων σε άλλες χώρες. Τα διεθνή μοντέλα χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων. Τα πετυχημένα παραδείγματα και τα σχέδια της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της.  Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ. Η προώθηση ιδιωτικών και δημόσιων συμπράξεων για την ανάπτυξη μικρών τοπικών ενεργειακών επενδύσεων.

Δεύτερο πάνελ: Η αναδυόμενη αγορά των ενεργειακών υπηρεσιών

Θεματολογία: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών  (ESCO), με βάση την υπουργική απόφαση του Ιουνίου 2011. Η λειτουργία μητρώου ΕΕΥ και ο διαδικτυακός τόπος www.escoregistry.gr. Η αναπτυσσόμενη νέα αγορά ενεργειακών υπηρεσιών. Ο καταλυτικός ρόλος των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών και η  εξεύρεση χρηματοδότησης. Η εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης μεγάλης διάρκειας, μεταξύ ΕΕΥ και τελικού καταναλωτή και τα νομικά κενά. Οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης (performance contracting) και η χρηματοδότηση τρίτων (third party financing) για ενεργειακά έργα. Οι επιμέρους τύποι των χρηματοδοτικών συμβάσεων: Η Σύμβαση συμμετοχής στα εξοικονομούμενα (shared savings). Η Σύμβαση Εγγυημένης Εξοικονόμησης (guaranteed savings). H εμπειρία και η μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες.

Τρίτο πάνελ, Α’ μέρος: Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Συμπεράσματα και προτάσεις. Τα ενεργειακά πρότυπα, ο ενεργειακός επιθεωρητής, η εκπαίδευση.

Θεματολογία: Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» και τα συμπεράσματα εφαρμογής του. Οι επιμέρους ενεργειακές υπηρεσίες: Ο ενεργειακός επιθεωρητής και η ειδική εκπαίδευση. Ο ρόλος των  Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Η κατάταξη των κτιρίων σε εννέα ενεργειακές κλάσεις. Η σημασία των πιστοποιητικών στην αγορά ακινήτων. Η εφαρμογή των προτύπων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, η απαραίτητη επένδυση και οι δυνατότητες χρηματοδότησης. Η προστιθέμενη αξία στις κατοικίες από το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, η εφαρμογή του προτύπου του Παθητικού Κτηρίου, η εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη και θέρμανση.

Β’ μέρος: Οι νέες τεχνικές μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων. Ενεργειακά υλικά, εφαρμογές και εξοπλισμός που συμβάλλουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

 Υποστηρικτές

Στους χορηγούς και υποστηρικτές του φόρουμ, περιλαμβάνονται  η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ, η ΑΒΒ,

η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού  Εμπορίου, η ΄Ενωση Βιομηχανικών Καταναλωτών  Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών (ΕΣΑΗ),το Φυσικό Αέριο Αττικής, οι εταιρείες ZEB, MEDESCO, 3DConsultance, η JEPA, η Sense One Technologies, κα.

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Αναδιάρθρωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καπνού και το ελάχιστο ποσοστό προμήθειας σε καπνοβιομηχανικά προϊόντα

Παρέμβαση Αυγενάκη

Αναδιάρθρωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού και κατοχύρωση ελάχιστου ποσοστού προμήθειας καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ζητά... με παρέμβασή του ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, διαβιβάζοντας υπόμνημα του Συνδικάτου Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπωλών και Λιαν. Ψιλικών Ειδών Αττικής.

Από το 2009, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καπνοβιομηχανικών προϊόντων έχει τροποποιηθεί επτά (7) συνολικά φορές. Επίσης, ο Φ.Π.Α. αυξήθηκε διαδοχικά από 19% (15,97%) σε 21% (17,39%) και εν τέλει σε 23% (18,70%).Επιδίωξη του παραπάνω νομοθετικού πληθωρισμού υπήρξε η αύξηση των φορολογικών εσόδων από την παραπάνω πηγή. Ωστόσο, ο παραπάνω στόχος ουδέποτε επετεύχθη. Από το έτος 2010 έως το τρέχον έτος η απόδοση του Ε.Φ.Κ. έχει παρατηρηθεί σταθερά φθίνουσα και υστερεί της προϋπολογισμένης, και συγκεκριμένα από 3 δις 850 εκ. ΕΥΡΩ το 2009 στα 2 δις. 850 εκ. το 2012.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή που διαβιβάζει ο Λ.Αυγενάκης: «πρέπει να ληφθούν μέτρα 1) εποπτείας της αγοράς από αρμόδια δημόσια αρχή, 2) διαφάνειας και ενημέρωσης, όπως γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή τιμοκαταλόγων, εκπτώσεων και εμπορικών κριτηρίων αυτών και 3) διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης. Η κατοχύρωση ελάχιστου ποσοστού προμήθειας είναι συμβατή με την κοινοτική έννομη τάξη, στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να ληφθούν μέτρα αποκατάστασης της διαπραγματευτικής ανισότητας μεταξύ καπνοβιομηχανίας και λιανεμπορίου.

Τέλος, ο Λευτέρης Αυγενάκης αναφέρεται στο αίτημα του Συνδικάτου για την αναδιάρθρωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού και η κατοχύρωση ελάχιστου ποσοστού προμήθειας καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟΧΥΜ

Στις 25 Ιουνίου 2013 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Ιουνίου 2013 των μετόχων της εταιρείας «Βιομηχανία Χυμών και Οίνων Α.Ε.» με Δ.Τ. «ΒΙΟΧΥΜ» και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος  Διοικητικού  Συμβουλίου: Μαρακάκης Μιχαήλ, Τραπεζικός

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Πούλακας Ιάσων, Μαθηματικός

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Ανδρουλάκης Γεώργιος, Οικονομολόγος

Καλογεράκης Νικόλαος, Επιχειρηματίας

Μαρινάκης Γεώργιος, Οικονομολόγος

Μαρκαντωνάκης Αλέξανδρος, Χημικός Μηχανικός, Δ/νων  Σύμβουλος Κυλινδρόμυλων Κρήτης

Ντοκάκης Δημήτριος, Οικονομολόγος, πρώην Διευθυντής Α.Τ.Ε.

Περουλάκης  Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ενώσεων Χανίων

Φαραντάκης Γεώργιος, ΕπιχειρηματίαςΟ Πρόεδρος της εταιρείας αναφερόμενος στους στόχους του νέου Διοικητικού  Συμβουλίου δήλωσε: «Από σήμερα ξεκινά η νέα εποχή της ΒΙΟΧΥΜ. Πρώτος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της μονάδας με ανανέωση του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και μετεγκατάσταση της εταιρείας σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, τα οποία θα υλοποιηθούν εν λειτουργία της επιχείρησης. Άμεσα θα ξεκινήσουν ενέργειες για τη στοιχειώδη συντήρηση των σημερινών εγκαταστάσεων και για την ανάθεση μελέτης για το νέο εργοστάσιο ενώ ταυτόχρονα θα προετοιμαστεί φάκελος για ένταξη της εταιρείας στον Αναπτυξιακό Νόμο. Παράλληλα θα γίνει προγραμματισμός των εργασιών και επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων των εργαζομένων».

Ο κ. Μαρακάκης επίσης τόνισε ότι  «οι παραγωγοί θα πληρωθούν, μετά από έλεγχο, για τις παλιές οφειλές της ΒΙΟΧΥΜ (2009), ενώ θα δοθούν οι οφειλόμενες αποζημιώσεις σε εργαζομένους που έχουν απολυθεί στο παρελθόν και αποτελούν πραγματικές οφειλές της εταιρείας». Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι από σήμερα και στο εξής παραγωγοί και έμποροι θα εξοφλούνται από την εταιρεία τοις μετρητοίς, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα ξαναζωντανέψει η γεωργική παραγωγή εσπεριδοειδών στο Νομό, θα αυξηθεί η παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας φρέσκων χυμών, θα προωθηθούν τα προϊόντα σε νέες αγορές, θα επεκταθεί η γκάμα των προϊόντων και η νέα ΒΙΟΧΥΜ θα γίνει μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση.

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

«Μικροί βιβλιοθηκονόμοι» από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με την υποστήριξη της INTERAMERICAN

Την οικονομική υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μικροί βιβλιοθηκονόμοι σε δράση», που σχεδίασε και υλοποιεί το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ανέλαβε η INTERAMERICAN, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ «Πράξεις Ζωής». Πρόκειται για πρόγραμμα διαδραστικού χαρακτήρα, που εφαρμόζεται σε όλα τα δημοτικά σχολεία, στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λαρίσης στην Αθήνα καθώς και σε άλλα σχολεία της Α’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της πρωτεύουσας. Τα παιδιά που συμμετέχουν, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τα παιδικά βιβλία, την κατηγοριοποίησή τους (παραμύθια, ιστορικά, γνώσεων κ.λπ.), τους συγγραφείς και να μυηθούν στα «μυστικά» της έκδοσης ενός βιβλίου και της λειτουργίας μιας βιβλιοθήκης.

Υπολογίζεται ότι περίπου 1.600 παιδιά νηπιαγωγείων και δημοτικών  σχολείων υποστηρίζονται γενικότερα από  το πρόγραμμα του Εργαστηρίου  Πολιτισμού του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που λειτουργεί στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά είναι εκτεθειμένα στις συνέπειες της φτώχειας και στην σοβαρή πιθανότητα της πρώιμης εγκατάλειψης του σχολείου. Στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αναγκών των παιδιών χωρίς καμία θρησκευτική, φυλετική, οικονομική ή άλλη κοινωνική διάκριση.

Η INTERAMERICAN συνεργάζεται σε ποικίλες πρωτοβουλίες με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και της περιθωριοποίησης, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του έργου που το Δίκτυο επιτελεί και στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που η εταιρεία έχει αναλάβει, ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΠΕΦ ΠΡΟΣ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ για τα φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή (14-06-13) προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  με θέμα τις οικιοθελείς ανακλήσεις αιτήσεων αδειών ΡΑΕ και όρων σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ στα απαλλασσόμενα αδείας φωτοβολταϊκά. 

«Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να επαναφέρουμε παλαιότερη πρόταση μας περί της θέσπισης διαδικασίας οικιοθελούς από τους επενδυτές ανάκλησης ανενεργών αιτήσεων αδειών Φ/Β από ΡΑΕ και όρων σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ στα απαλλασσόμενα.   Συγκεκριμένα:

·         Σύμφωνα με την εκ των συνθηκών επιβεβλημένη Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2300/οικ.16932 από 10/8/12 ανεστάλη στα επαγγελματικά Φ/Β η έκδοση αδειών ΡΑΕ και στα απαλλασσόμενα αδείας η έκδοση όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.
·         Κατά τις εκτιμήσεις και πληροφορίες που έχουν φθάσει στον σύνδεσμο μας, ενδεχομένως να υπάρχουν εγκλωβισμένες ακόμη και περί τα 10 GW αιτήσεις Φ/Β, για τις οποίες έχει καταβληθεί από τους αιτούντες παράβολο κατάθεσης, αλλά δεν έχουν ούτε και αναμένεται στο ορατό μέλλον να λάβουν απάντηση (θετική ή αρνητική) ένεκα της αναστολής.  Συνεπώς το παράβολο κατάθεσης που αφορά την εξέταση της αίτησης τους δύναται να θεωρηθεί πως δεν έχει «καταναλωθεί», αφού απάντηση δεν υπήρξε.
·         Υποτιθέστω ότι τα 10 GW αυτά αναπάντητων Φ/Β αιτήσεων αντιστοιχούν σε αριθμό 10.000 αιτημάτων προς 1.000 ευρώ μέσο παράβολο κατάθεσης έκαστο, προκύπτει συνολικός οικονομικός όγκος 10 εκατ. ευρώ.
·         Προς την αποσυμφόρηση και δίκαιη οριστική εκκαθάριση του ανενεργού αυτού αρχείου αιτήσεων σας προτείνουμε την θέσπιση της διαδικασίας οικειοθελούς ανάκλησης τους από τους επενδυτές με ταυτόχρονη επιστροφή του παραβόλου κατάθεσης.  Έτσι θα κλείσει με δίκαιο τρόπο για τους αιτούντες που το επιθυμούν ο κύκλος αυτός, με κόστος κατ
·         ά μέγιστο 10 εκατ. ευρώ το οποίο και θεωρούμε ως απόλυτα διαχειρίσιμο και πάντοτε σύμφωνα με το όφελος που προκύπτει.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας».

Τέλος

Σημείωση για τους συντάκτες: Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για κατ’ εξοχήν επιστημονικό αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.  Στο σύνδεσμο περιλαμβάνονται εταιρείες μέλη με εγκατεστημένη ισχύ από 20kW ως αρκετά MW αφού η επιχειρηματικότητα στην παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελεί τον βασικό προσανατολισμό των εταιρειών -μελών. Προς τον σκοπό αυτό αλλά και για λόγους συνοχής προϋπόθεση εγγραφής μέλους στον ΣΠΕΦ είναι η πρότερη υλοποίηση της σχετικής φωτοβολταϊκής επένδυσης. Ως εκ τούτου στον προθάλαμο του ΣΠΕΦ υφίσταται σημαντικός όγκος αιτημάτων εγγραφής τα οποία με την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων θα ενσωματωθούν και αυτά στην δύναμη του συνδέσμου.

Τάσεις Προσλήψεων για το 2ο εξάμηνο του 2013

Ξεκινάει ο 2ος κύκλος του Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2013


Είναι πραγματικό το κλίμα αισιοδοξίας που υπάρχει στην Ελλάδα; Μεταφράζεται σε προσλήψεις και οικονομική ανάκαμψη; Το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece ανακοινώνει την έναρξη της έρευνας Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 2ο εξάμηνο του 2013.  Το online ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τα τέλη του Ιουλίου (www.alba.edu.gr/rci).

Στα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2013 της Πανελλήνιας έρευνας  Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας, το 26,3% των επιχειρήσεων του δείγματος  δήλωσε ότι ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού  μέχρι τον Ιούνιο ενώ άλλο ένα 32.6% θα μείωνε τους μισθούς.

Η έρευνα διενεργείται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School κάθε 6 μήνες και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα. Ο 2ος κύκλος (2ο εξάμηνο) του 2013 διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος-Ιούλιος 2013 με την υποστήριξη του Kariera.gr, της PEOPLECERT και του HR Professional. Το ειδικό θέμα του κύκλου αυτού αφορά την απασχολησιμότητα των νέων και πως οι εταιρείες ενεργούν προς την ανάπτυξη και την βελτίωση της. Αποτελεί μέρος της μεγάλης έρευνας που ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες με πρωτοβουλία της Citi Ελλάδος και την χρηματοδότηση του Citi Foundation.

Ο Δείκτης RCI έχει καθιερωθεί ως το βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα από το 2006 και  είναι ο μοναδικός δείκτης  για την χώρα μας που παρουσιάζεται  στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://euskillspanorama.ec.europa.eu.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:www.alba.edu.gr/rci
Enhanced by Zemanta

Meet Greece V.2 - SKG «Συνάντησε την Ελλάδα που έρχεται»

Φίλιππος_Λέντζας_Πρόεδρος_ ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πώς γεννιούνται  οι ιδέες;
Πώς γνωρίζεις τους σωστούς  ανθρώπους;
Πώς αναγνωρίζεις τις ευκαιρίες της εποχής;
Πώς αποκτάς την αυτοπεποίθηση  που χρειάζεται;
Ποιος είναι ο τρόπος να κάνεις τη διαφορά σήμερα;

Αυτά και πολλά παραπάνω απαντήθηκαν στις 13 & 14 Ιουνίου 2013, στην αίθουσα του Θεάτρου Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη.
Tο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Νέα Γενιά σε Δράση” του “Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης” και της “Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς”, συνεχίζοντας να στηρίζουν την καινοτομία, τις φρέσκιες ιδέες και την πράξη, διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη, το "έξυπνο" συνέδριο
 Meet Greece V.2.0 – SKG «Συνάντησε την Ελλάδα που έρχεται»
 το οποίο, παρά τις αντιξοότητες των ημερών στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Με σκοπό τη χαρτογράφηση των τάσεων , ιδεών και ρευμάτων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, 38 ομιλητές σε 8 θεματικές ενότητες, έφεραν στη εντυπωσιακή σκηνή της διοργάνωσης το προσωπικό τους παράδειγμα, για το πώς κατάφεραν να πρωτοπορήσουν, να αναδειχθούν και να ανάγουν τις συνθήκες της κρίσης σε εύφορο έδαφος δημιουργίας και, εν τέλει, σε επιτυχείς και αποτελεσματικές πρακτικές. 


Με τη διαδραστική προσέγγιση και το περιεχόμενο των ομιλιών, βασισμένο σε έννοιες όπως η συνεργασία, η ιδιωτική πρωτοβουλία, ο συλλογικός αντίκτυπος στις καταστάσεις γύρω μας, και κινούμενο στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων ιδεών, το κοινό που ήταν στην αίθουσα αλλά και οι 260 συμμετέχοντες που παρακολουθούσαν το συνέδριο μέσω της υπηρεσίας live streaming απέκτησαν πρόσβαση σε εμπειρίες και πληροφορίες ανθρώπων που έχουν κάνει τις ιδέες τους, την ευαισθητοποίηση τους, το πάθος τους πράξεις στην καθημερινότητας τους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών και κοινωνικών δράσεων.

Με  στόχο την ενεργοποίηση των νέων και όχι μόνο, για συμμετοχή  στα δρώμενα της ελληνικής  κοινωνίας και την ανάπτυξη νέων δράσεων σε μια προσπάθεια αντιστροφής των δεδομένων της αρνητικής επικρατούσας
κατάστασης, και με το σύνθημα «Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο να σκεφτεί και να αρπάξει μία ιδέα» έκλεισε η διοργάνωση αφήνοντας ένα αίσθημα έντονης παρακίνησης και αισιοδοξίας στους συμμετέχοντες

Οι θεματικές που  αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του  διημέρου ήταν:

 • Τεχνολογικές Startup Επιχειρήσεις
 • Επιχειρηματικότητα
 • Αγροτική Ανάπτυξη & Τρόφιμα
 • Collaborative Environments
 • Δημιουργία και διάχυση ιδεών
 • Πρωτοβουλίες Πολιτών (ΜΚΟ)
 • Καινοτομία σε αστικό & τοπικό επίπεδο
 • Τέχνες και Πολιτισμός μέσα στην κρίση

Το " Meet Greece V.2 - SKG " πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο “Ολύμπιον”, στις 13 & 14 Ιουνίου 2013 και προβλήθηκε και ζωντανά στο διαδίκτυο με live streaming ενώ δόθηκε και βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου στους συμμετέχοντες.
www.meetgreecev2.gr  |  Facebook: meetgreecev2 | Twitter: @meetgreecev2Το Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» εξειδικεύεται μέσα από 5 δράσεις:
 • Νεολαία για την Ευρώπη: με στόχο να αυξήσει την κινητικότητα των νέων ανθρώπων υποστηρίζοντας ανταλλαγές νέων, πρωτοβουλίες και δράσεις για τη δημοκρατία.
 • Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: δράσεις που υποστηρίζουν τη συμμετοχή νέων σε εθελοντικές δράσεις τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ
 • Νεολαία στον κόσμο: προωθεί διασυνοριακές δράσεις και δημιουργία δικτύων, υποστηρίζοντας την ανταλλαγή youth workers και οργανώσεων νεολαίας
 • Σύστημα Υποστήριξης Νέων, υποστηρίζει Ευρωπαϊκές Οργανώσεις ΜΚΟ, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας την εκπαίδευση εκπαιδευτών νέων και την προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων σε θέματα νεολαίας
 • Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας που στοχεύει στην ανάπτυξη της πολιτικής για τη νεολαία και στον οργανωμένο διαλόγου μεταξύ  νέων ανθρώπων και υπεύθυνων για την πολιτική που αφορά τους νέους. Επίσης αποβλέπει στη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών.

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα η INTERAMERICAN, σύμφωνα με το «World Finance»

Για τρίτη συνεχή χρονιά το έγκριτο, παγκοσμίου βεληνεκούς περιοδικό World Finance συμπεριέλαβε την INTERAMERICAN, ως καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του ασφαλιστικού κλάδου για το 2012 σε 64 χώρες.

Ο θεσμός «World Finance Insurance Awards» αναγνωρίζει στις βραβευόμενες εταιρείες τη συνέπεια ως προς τις επίκαιρες τάσεις της ασφαλιστικής αγοράς, με κριτήρια τη διαχείριση των κινδύνων, την εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία Solvency II εν όψει της εφαρμογής της, τον ισχυρό ισολογισμό και τη φερεγγυότητα.

Η κορυφαία ανά χώρα εταιρεία αναδεικνύεται με αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο πραγματοποιείται ανοικτή ψηφοφορία από το αναγνωστικό κοινό του περιοδικού, κατά την οποία μπορούν να ψηφιστούν όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αντίστοιχη χώρα, με τεχνική παρακολούθηση της διαδικασίας ώστε να αποφευχθούν αντιγραφές. Κατά το δεύτερο στάδιο, στο οποίο προκρίνονται οι τρεις εταιρείες με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων ανά χώρα, η αξιολόγηση πραγματοποιείται από ειδική κριτική επιτροπή στη βάση απαντήσεων από τις εταιρείες σε κρίσιμες ερωτήσεις για στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν. Τα στοιχεία επιβεβαιώνονται από κατά τόπους έγκυρους και αξιόπιστους φορείς.

Το περιοδικό «World Finance» εκδίδεται κάθε δίμηνο από την World News Media, που εδρεύει στο Λονδίνο. Θεματικά, αναφέρεται στις κεφαλαιαγορές, το risk management, τις ασφάλειες, το εμπόριο, την τεχνολογία και ευρύτερα την οικονομία.

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Ρεκόρ συναλλαγών με κάρτες ανέπαφων πληρωμών στην Ευρώπη

Οι Ευρωπαίοι  πραγματοποίησαν 19 εκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες ανέπαφων πληρωμών τον Μάρτιο 

Η Visa Europe ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η χρήση των καρτών ανέπαφων πληρωμών σημείωσε ρεκόρ στο σύνολο της Ευρώπης, με περισσότερες από 19 εκατομμύρια συναλλαγές τον Μάρτιο του 2013. Το ποσό που έχει δαπανηθεί μέχρι σήμερα μέσω καρτών ανέπαφων πληρωμών και smartphones που διαθέτουν την εφαρμογή Visa payWave έχει πλέον ξεπεράσει το €1 δισεκατομμύριο.

Χαρακτηριστικό  της ανάπτυξης αυτής της αγοράς είναι το γεγονός ότι στη Βρετανία μια στις τέσσερεις συναλλαγές με Visa γίνεται με κάρτες ανέπαφων πληρωμών.

Ειδικότερα για τη Βρετανία:

Τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν 5,3 εκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες ανέπαφων πληρωμών
Η δαπάνη αυτών των συναλλαγών ήταν συνολικής αξίας £39 εκατομμυρίων
Το ποσοστό αύξησης της χρήσης ανά τρίμηνο ανήλθε σε 22%
Βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία 26,9 εκατομμύρια κάρτες ανέπαφων πληρωμών
Ο αριθμός των αντίστοιχων τερματικών στο σύνολο της χώρας είναι 232.000

Η Anne Van Schrader, Head of Contactless & Mobile NFC στη Visa Europe, δήλωσε:

«Η Visa Europe έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών στην Ευρώπη από το 2007, συνεπώς είναι μεγάλη χαρά για εμάς να βλέπουμε ότι οι καταναλωτές αναγνωρίζουν την αξία αυτής της κατηγορίας πληρωμών. Αγορές όπως η Βρετανία, η Πολωνία και η Ισπανία έρχονται πρώτες στη χρήση των καρτών ανέπαφων πληρωμών και υπάρχουν πολλά επιτυχημένα παραδείγματα υιοθέτησης των ανέπαφων πληρωμών με Visa, όπως η υιοθέτησή τους από το δίκτυο λεωφορείων του Λονδίνου. Μέχρι το τέλος του 2013, οι Ευρωπαίοι θα πραγματοποιούν πάνω από 52 εκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες ανέπαφων πληρωμών κάθε μήνα».

Συναλλαγές  με κάρτες ανέπαφων πληρωμών στην Ευρώπη:

Στην Ευρώπη κυκλοφορούν 58 εκατομμύρια κάρτες ανέπαφων πληρωμών
Κάρτες ανέπαφων πληρωμών και κινητά που διαθέτουν την εφαρμογή Visa payWave μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 797.000 σημεία αποδοχής στην Ευρώπη
Υπάρχουν 39 προγράμματα της Visa για ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητού στην Ευρώπη
Οι σχετικές συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 46% την περίοδο Δεκεμβρίου 2012 – Μαρτίου 2013.

Συνάντηση ΣΠΕΦ - ΥΠΕΚΑ για φωτοβολταϊκά και ηλεκτροπαραγωγή

Την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 διεξήχθη συνάντηση ΣΠΕΦ – ΥΠΕΚΑ όσον αφορά τις εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά, την ηλεκτροπαραγωγή και τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ.  Από πλευράς Υπουργείου παρέστησαν οι κ.κ. Ν. Μενδρινός – Διεθ/ντής Γραφείου Υφυπουργού, Δ. Τσαλέμης – Προϊστ. Υπηρεσίας ΑΠΕ και άλλα στελέχη.  Τον ΣΠΕΦ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Σ. Λουμάκης – Πρόεδρος, Κ. Τσούμας – Αντιπρόεδρος και Ο. Αγγελοπούλου – Γ. Γραμματέας.  Προσεγγίστηκαν τα κάτωθι θέματα ως εξής:

•           Όσον αφορά το φλέγον ζήτημα της εισφοράς του ν. 4093, προτάθηκε από τον ΣΠΕΦ η άμεση προς τα κάτω και πίσω παραμετροποίηση της, η οποία αν και σύμφωνα με την επίσημη πρόταση του συνδέσμου κοστίζει μόλις 36 εκατ. ευρώ ετησίως στον ΛΑΓΗΕ σε σύνολο πληρωμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ 1,8 δις ευρώ, αποκαθιστά στοιχειώδη δικαιοσύνη, αναλογικότητα και βιωσιμότητα μεταξύ των ασύμμετρα πληττόμενων σήμερα παραγωγών, ειδικά στα χρόνια εκείνα που η εισφορά παραμένει απολύτως οριζόντια.  Συγκεκριμένα προσδιορίζοντας τις ισοδύναμες εισοδηματικές αποδόσεις για πλήθος συνδυασμών συγκριτικά με τα έτη 2012 – 13 ως έχουν, προκύπτει πως η Κυβέρνηση οφείλει άμεσα να αναπροσαρμόσει την εισφορά για τα έργα προ του 2009 στο 0%, για τα πάρκα του 2009 στο 3%, για εκείνα του 2010 στο 10% και για τα αντίστοιχα του 2011 στο 18%.  Το χρονικό διάστημα λειτουργίας χωρίς εισφορά των μονάδων του 2006-09 δεν επιφέρει χρεωστική διαφορά αλλά αντίθετα πιστωτική συνυπολογίζοντας την εισφορά 25% που υπερβολικά καταβάλουν τον τελευταίο χρόνο ως προς το 0% και 3% αντίστοιχα που τους αναλογεί.  Οριακές χρεωστικές διαφορές προκύπτουν για τα έργα από το 2010 οι οποίες και μπορούν διαιρούμενες με την υπολειπόμενη χρονικά διάρκεια της εισφοράς να επιμεριστούν στο προτεινόμενο νέο επίπεδο. Ο ΣΠΕΦ συνοδευτικά παρέδωσε όλη την τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση της παραμετροποίησης μαζί με το σχετικό υπόμνημα του.  Επιπλέον συζητήθηκε η φορολογική αντιμετώπιση της εισφοράς η οποία ως έχει οδηγεί σε εμπροσθοβαρή υπερφορολόγηση των παραγωγών, αφού η εισφορά παραδόξως δεν εκπίπτει ολόκληρη στην χρήση που αφορά.   Συζητήθηκε τέλος και η συμμετοχή των τραπεζών στην απόσβεση της εισφοράς.

•           Σχετικά με τη διαχείριση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, υπογραμμίστηκε από πλευράς ΣΠΕΦ πως το αιτούμενο από τον λειτουργό ΕΤΜΕΑΡ των 24,5 ευρώ/MWh δεν είναι το μόνιμα αναγκαίο για την διατήρηση του λογαριασμού σε μηδενικό έλλειμμα.  Το ΕΤΜΕΑΡ αυτό απαιτείται για τον μηδενισμό του συσσωρευμένου επί χρόνια ελλείμματος, το οποίο όμως, όπως είναι κοινώς αποδεκτό, αποτελεί καρπό συνδυασμού και με τις χρόνιες στρεβλώσεις, που πρόσφατα με τον ν. 4152 προωθήθηκε μόλις η άρση τους.  Υπό συνθήκες εισφοράς, με βάση την τρέχουσα διείσδυση ΑΠΕ, τις προβλέψεις νέων εντάξεων σύμφωνα με τον Λειτουργό, τα νέα επίπεδα FIT αλλά και την άρση των στρεβλώσεων του ν. 4152, το απαιτούμενο επίπεδο ΕΤΜΕΑΡ για να μην παράγονται νέα ελλείμματα κινείται γύρω στα 16 ευρώ/MWh.  Δεν θα πρέπει συνεπώς να δημιουργείται κλίμα πανικού στους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές υποεκτιμώντας τις θυσίες αμφοτέρων, την στιγμή μάλιστα που με την συναίνεση των πρώτων έχουν επιπλέον ληφθεί και όλα εκείνα τα πρόσθετα μέτρα, ώστε αφενός να ανακοπεί οπωσδήποτε η άναρχη υπέρβαση των εθνικών στόχων από τις νέες εντάξεις αλλά και να εξορθολογιστούν δραστικά οι ταρίφες στα όποια νέα έργα υπάρξουν.  Υπό το φως αυτό η απόσβεση του συσσωρευμένου ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ θα μπορούσε συνδυαστικά εν μέρει να υποβοηθηθεί και από την παροδική επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου των 20 ημερών αποπληρωμής των παραγωγών.  Συγκεκριμένα κάθε 30 ημέρες πρόσθετου συμβατικού χρόνου αποπληρωμής, αποσβένει λογιστικό έλλειμμα τουλάχιστον 100 και πλέον εκατ. ευρώ.    

•           Από πλευράς ΣΠΕΦ εκφράστηκε ικανοποίηση για τις αλλαγές στην οικονομική βάση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ μέσω του ν. 4152.  Η αντικατάσταση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) από το κατ’ ελάχιστον αντιστοιχούν Μεσοσταθμικό Συμβατικό Μεταβλητό Κόστος (ΜΣΜΚ) αποτελεί θεμελιώδες βήμα εξορθολογισμού της αγοράς.  Επιπλέον η πρόβλεψη όταν η ΟΤΣ/Α είναι μεγαλύτερη του ΜΣΜΚ, να αποτελεί εκείνη πάλι την βάση εσόδων, είναι εξόχως σημαντική αφού εξασφαλίζει πως οι συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς, αν ποτέ επανεμφανιστούν μέσω και των δρομολογούμενων αλλαγών/καταργήσεων στους μεταβατικούς μηχανισμούς (Cost Recovery) και την απόσυρση πεπαλαιωμένων μονάδων, δεν θα αποβούν εις βάρος των ΑΠΕ στερώντας έτσι δίκαιους πόρους από τον λογαριασμό τους.  Συνδυαστικά με τα ανωτέρω απολύτως ορθά ο ΣΠΕΦ εξέφρασε την άποψη υπολογισμού του ΜΣΜΚ (floor εσόδων λογαριασμού ΑΠΕ) σε π.χ. 6μηνη βάση, ώστε εκ της απουσίας της λειτουργίας των Φ/Β την νύχτα ή τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια να αποτυπωθεί αυτόματα στο ΜΣΜΚ το ήμισυ περίπου του αποφευγόμενου κόστους που προκαλούν.  Τέλος ο ΣΠΕΦ έθεσε το θέμα υπολογισμού των αποκλίσεων που αναλογούν στις ΑΠΕ σύμφωνα με την ΟΤΑ (Οριακή Τιμή Αποκλίσεων), όχι όμως μόνο ως προς την ποσότητα της απόκλισης αλλά και ως προς το σύνολο της εγχεόμενης στον ΗΕΠ ενέργειας ΑΠΕ επί την διαφορά ΟΤΑ-ΟΤΣ.  Επειδή δηλαδή οι ΑΠΕ είναι στοχαστικές, η πρόβλεψη εγχύσεων τους από τον διαχειριστή στον ΗΕΠ οπωσδήποτε δεν αποτελεί δέσμευση, αφού αυτή στηρίζεται σε δεδομένα πρόγνωσης καιρού και μάλιστα πανελλαδικά.  Εύλογα συνεπώς πάντοτε θα υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στην εγχεόμενη από αυτές ενέργεια ως προς την προβλεφθείσα στον ΗΕΠ παραγωγή, οπότε και δεν υπάρχει λογική οι ποσότητες αυτές να εκκαθαρίζονται διαφορετικά οικονομικά από δύο ταχυτήτων τιμές.

Κλείνοντας η συνάντηση ο ΣΠΕΦ επαναβεβαίωσε την απόλυτη προσήλωση του στην εξυγίανση της αγοράς, με κανόνες όμως που δεν πλήττουν την βιωσιμότητα και το αίσθημα δικαίου των παραγωγών.

Σημαντική διάκριση της Sony στα Βραβεία 2013 του ΕΒΕΑ

Ο επικεφαλής της Sony για την Ελλάδα και την Κύπρο, κος Γ. Γρατσώνης, μόλις έχει παραλάβει το Βραβείο Επώνυμου Προϊόντος, ανάμεσα στον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλο και τον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κ. Χατζηδάκη.
 Με το Βραβείο  Επώνυμου Προϊόντος για το 2013 τιμήθηκε η Sony από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού, απονεμήθηκε το Βραβείο Επώνυμου Προϊόντος στη Sony από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ, κ. Κ. Μίχαλο και τον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κ. Χατζηδάκη.

«H σημαντική αυτή διάκριση δικαιώνει τις προσπάθειες όλων όσοι ανήκουν στην μεγάλη οικογένεια της Sony, καθώς και μία σειρά από θυσίες που έγιναν και δύσκολες αποφάσεις που πάρθηκαν, την προηγούμενη χρονιά, για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και επιχειρηματικά υγιείς», ανέφερε στη σύντομη ευχαριστήρια ομιλία του, ο επικεφαλής της εταιρείας για την Ελλάδα και την Κύπρο, κος Γιάννης Γρατσώνης, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο.

Ο κος Γρατσώνης διακρίνεται τρίτος από αριστερά στην αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους εκπροσώπους από τις βραβευθείσες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες, τον κ. Μίχαλο και τον κ. Χατζηδάκη.
Τα Βραβεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών είναι ένας θεσμός που τιμά τις αξίες της επιχειρηματικότητας, και που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, μεταφέροντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς την ελληνική κοινωνία. Αναφερόμενος στα Βραβεία 2013, ο κος Γ. Γρατσώνης σχολίασε: «Μια τέτοια αναγνώριση, που επιβραβεύει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, μας οπλίζει με μεγαλύτερη υπευθυνότητα για τη χάραξη μιας πιο δυναμικής πορείας, που θα μας δώσει τα εχέγγυα στον δρόμο προς την ανάκαμψη και την ευημερία.»

Με όπλο ένα δυνατό χαρτοφυλάκιο προϊόντων με αδιαφιλονίκητα brands όπως τα PlayStation, BRAVIA, VAIO, καθώς και πολλά άλλα στις κατηγορίες του ήχου και την εικόνας, η Sony, στην Ελλάδα για το 2013, έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο: να αυξήσει τον όγκο των πωλήσεων της και να διευρύνει το μερίδιο αγοράς της εκεί που είναι ήδη στην πρώτη θέση. Επίσης, η ικανοποίηση των εργαζομένων της εταιρείας αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις άμεσες και πρωταρχικές προτεραιότητές της για την ελληνική αγορά.
Enhanced by Zemanta

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Meet Greece V.2 - SKG «Συνάντησε την Ελλάδα που έρχεται»

13 & 14 Ιουνίου 2013 | Θέατρο Ολύμπιον | Πλ. Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη


Πώς γεννιούνται  οι ιδέες;
Πώς γνωρίζεις  τους σωστούς ανθρώπους;
Πώς αναγνωρίζεις τις ευκαιρίες της εποχής;
Πώς αποκτάς την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται;
Ποιος είναι  ο τρόπος να κάνεις τη διαφορά σήμερα; 

Το πρόγραμμα “Νέα Γενιά σε Δράση” του “Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης” και της “Γενικής Γραμματείας  Νέας Γενιάς” στηρίζει την καινοτομία, τις φρέσκιες ιδέες και την πράξη και μας προσκαλεί στο "έξυπνο" συνέδριο Meet Greece V.2 - SKG με ελεύθερη είσοδο στις 13 & 14 Ιουνίου 2013, στο Θέατρο Ολύμπιον, στη πλατεία Αριστοτέλους.

Σκοπός του " Meet Greece V.2 - SKG " είναι η χαρτογράφηση των τάσεων , ιδεών και ρευμάτων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα στους χώρους της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, των κοινωνικών πρωτοβουλιών, του διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα ανταλλαχθούν πληροφορίες, γνώσεις και καλές πρακτικές, μεταξύ νέων ενδιαφερομένων και νέων επαγγελματιών που έχουν καταξιωθεί στο χώρο τους, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Θα παρουσιαστούν ζωντανά παραδείγματα νέων ανθρώπων που κατάφεραν να πρωτοπορήσουν να αναδειχθούν και να ανάγουν τις συνθήκες της κρίσης σε επιτυχείς πρακτικές.

Η διοργάνωση θα έχει διαδραστικό  χαρακτήρα, που θα δώσει στους νέους τόσο τη δυνατότητα να αποκομίσουν γνώσεις και εμπειρίες μέσω ποικίλων τρόπων και παραδειγμάτων που θα τους οδηγήσουν  να συμμετάσχουν ενεργά στα δρώμενα της ελληνικής κοινωνίας, σε μια προσπάθεια αντιστροφής των δεδομένων της αρνητικής επικρατούσας κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια του  διήμερου συνεδρίου θ’ αναπτυχθούν  θεματικές όπως:

Τεχνολογικές Startup Επιχειρήσεις
Επιχειρηματικότητα
Αγροτική Ανάπτυξη & Τρόφιμα
Collaborative Environments
Δημιουργία και διάχυση ιδεών
Πρωτοβουλίες Πολιτών (ΜΚΟ)
 Καινοτομία σε αστικό & τοπικό επίπεδο
Τέχνες και Πολιτισμός μέσα στην κρίση


Το " Meet Greece V.2 - SKG " θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο “Ολύμπιον”, στις 13 & 14 Ιουνίου 2013 και θα προβληθεί ζωντανά στο διαδίκτυο με live streaming   www.meetgreecev2.gr      Facebook: meetgreecev2

3ο Συνέδριο “Private Equity & Startups”

Για 3η χρονιά στην Αθήνα, διοργανώνεται το “Private Equity & Startups” forum με θέμα "PRIVATE EQUITY: One Way Road for the Greek Economy" την Παρασκευή 14  Ιουνίου 2013 στο αμφιθέατρο "Cotsen Hall" της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών (Αναπήρων Πολέμου 9, Κολωνάκι, 10676, Αθήνα). [www.PrivateEquityForum.eu].

Λίγα λόγια για τα θέματα που θα συζητηθούν στο Συνέδριο

Σε ένα μοναδικό συνέδριο, στο πρώτο πάνελ, ακούστε τους επικεφαλής των 3 Jeremie Funds που επενδύουν σε νεοσύστατες εταιρίες και μιλήστε μαζί τους εφόσον αναζητάτε κεφάλαια εκκίνησης,  Το δεύτερο πάνελ αφορά μεγάλες εταιρείες που αναζητούν νέες μορφές χρηματοδότησης (εκτός του παραδοσιακού κλασικού τραπεζικού συστήματος μέσω δανεισμού), από Private Equity και Venture Capital Funds. Στο τρίτο πάνελ θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε την εμπειρία τριών entrepreneurs για το πώς κατάφεραν να στήσουν την εταιρεία τους από το μηδέν, να αναζητήσουν κεφάλαια εκκίνησης και να ανταγωνιστούν πετυχημένα έναντι ξένων επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

Ø       Ποιες είναι οι τεράστιες επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική οικονομία σήμερα;
Ø       Πως μέσω των Business Angels στην Ελλάδα και το εξωτερικό μπορούν να αντληθούν κεφάλαια εκκίνησης για τις νεοσύστατες ελληνικές επιχειρήσεις;
Ø       Πως θα επενδυθούν τα κεφάλαια των Jeremie Funds; Σε ποια projects και με ποια κριτήρια;
Ø       Πως οι υπάρχουσες ελληνικές επιχειρήσεις (εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο και μη) μπορούν να αφήσουν το κλασσικό μοντέλο του τραπεζικού δανεισμού και να περάσουν στην άντληση κεφαλαίων από Private Equity & Venture Capital Funds;
Ø       Είναι τελικά πραγματικότητα ή μύθος το να μπορέσει ένας "νέος επιχειρηματίας” να ξεκινήσει την εταιρεία του και να υψώσει το ανάστημά του στην παγκόσμια αρένα;


Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη της αγοράς όπως

·         Entrepreneurs
·         Partners
·         Founding Members
·         Business Angels
·         Heads of Venture Capital
·         Heads of Private Equity
·         Private Investors
·         Consultants
·         Managers of Family Offices
·         CEOs
·         Managing Directors
·         General Managers
·         Financial Directors / CFOs
·         Private Bankers
·         Legal Department Executives
·         Liquidity Managers
·         Fund Managers
·         Investment Advisors
·         Financial Advisors
·         Institutional Investors
·         Managers of Alternative Investments
·         Analysts
·         Students


 Οργανωτής:

Financial-Academy.eu υπό την αιγίδα της European-Forums.eu


Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα

Χορηγοί του Συνεδρίου

·         PLATINUM Sponsor: SCIENS
·         GOLDEN Sponsors: ODYSSEY Venture Partners, PIRAEUS Equity Advisors
·         Facilities Management Sponsor: Manifest
·         Executives Recruitment Sponsor: JobHunterNetwork.com
·         Communication Sponsor: ICAP
·         Media Sponsor: Business Partners Online
·         Printed Media Sponsors: Kefalaio,  Kathimerini-International Herald Tribune
·         Online Sponsors: Capital.gr, Derivatives.gr, Digital Weekly Magazine, Business Analytics
·         Online Supporters: VRS, wtmNEWS.gr, Epixeiro, EMEA.gr, Startup.gr, ProjectYou.gr
·         Supporter: The Glenrothes
·         Wine Sponsor: INO
·         Public Relations Sponsor: Action Global Communications
·         Scientific Contributor: ALBA Graduate Business School

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.PrivateEquityForum.eu     ή τηλεφωνείστε στο 210-6846329

 14 Ιουνίου 2013 - Αμφιθέατρο "Cotsen Hall" Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών (Αναπήρων Πολέμου 9, Κολωνάκι, 10676, Αθήνα)
Enhanced by Zemanta

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Καινοτόμος τεχνολογική εφαρμογή στους κλάδους Ζωής και Υγείας της INTERAMERICAN

Την ολοκληρωμένη ευθυγράμμιση της INTERAMERICAN με τα διεθνή πρότυπα άριστης πρακτικής και τις επιταγές του πλαισίου φερεγγυότητας (Solvency II) όσον αφορά στη διαχείριση των αναλαμβανομένων κινδύνων σηματοδοτεί η νέα τεχνολογική εφαρμογή Genius στη διαδικασία Underwriting των ασφαλιστικών κλάδων Ζωής και Υγείας της εταιρείας. 

Το Genius υποστηρίζει τον αντικειμενικό έλεγχο των δεδομένων και πληροφοριών για κάθε αίτημα ασφάλισης, καθώς και την αυτοματοποιημένη, ακριβή εκτίμηση και επιλογή του ασφαλιζομένου κινδύνου. Το ειδικό λογισμικό σύστημα που η INTERAMERICAN ως πρώτη εταιρεία λανσάρει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, αγοράστηκε ως βάση, εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και τη στρατηγική της εταιρείας.Το λογισμικό συνδέεται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης της έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων και μεταφέρει λειτουργίες από τις κεντρικές υπηρεσίες στα σημεία πώλησης, καθιστώντας ουσιαστικά το Underwriting «εργαλείο» πώλησης.

Η καινοτόμος εφαρμογή του Genius εντάσσεται στο ευρύ φάσμα των ενεργειών Underwriting Ζωής και Υγείας, ώστε να γίνει μια από τις πιο ανταγωνιστικές και εξελιγμένες διαδικασίες εκτίμησης κινδύνων διεθνώς και της πρωτοποριακής τεχνολογικής υποδομής και υποστήριξης των λειτουργιών που αναπτύσσει η INTERAMERICAN, για την οποία έχει προβλεφθεί επένδυση της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ έως το 2015.

 Η δημιουργία κανόνων ιατρικού και οικονομικού Underwriting που βασίζονται στη λογική δυναμικών ερωτήσεων προς τον ασφαλιζόμενο, η αυτοματοποιημένη πληροφόρηση ενδεχόμενης απαίτησης επιπλέον στοιχείων και ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων κανόνων για όλα τα προϊόντα Ζωής και Υγείας είναι χαρακτηριστικές κοινοτομίες που εισάγονται με το Genius στις διαδικασίες της εταιρείας.

Στόχο της εφαρμογής αποτελούν ο ποιοτικότερος έλεγχος των παραγωγικών δεδομένων ,η απελευθέρωση χρόνου για πωλήσεις, η διαφάνεια και η βέλτιστη εξυπηρέτηση της σχέσης με τους πελάτες, σε συνδυασμό με τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Υπολογίζεται ότι η εταιρεία θα έχει ως άμεσο όφελος τη ταχύτερη, αυτοματοποιημένη εκτίμηση όλων των αιτήσεων ασφάλισης Ζωής και Υγείας και την επί τόπου έκδοση συμβολαίων στο 70% περίπου των αιτήσεων.

Αναφερόμενος στη νέα εφαρμογή ο Γ. Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος  του ομίλου, τονίζει: «Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα που πραγματοποιούμε στην INTERAMERICAN στο πλαίσιο της υιοθεσίας των καλύτερων πρακτικών για πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες, με αιχμή την τεχνολογία. Η σωστή μελέτη και διαχείριση του ασφαλιστικού ρίσκου με αυτό τον τρόπο, η ενίσχυση της εμπορικής στρατηγικής, καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών διαχείρισης αιτήσεων συντρέχουν με την προτεραιότητα εστίασης στον πελάτη και τοποθετούν την INTERAMERICAN σε πλεονεκτική θέση στην ασφαλιστική αγορά της επόμενης ημέρας».

KALLIMANIS GOES DIGITAL! Δυναμική παρουσία της εταιρίας ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ στo internet και τα social media

Δυναμική είσοδο στα social media και στο ευρύτερο digital έκανε η εταιρία ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2013 με τη δημιουργία νέας εταιρικής ιστοσελίδας, εταιρικής σελίδας στο Facebook αλλά και τη δημιουργία του Lovefish.gr, του ιστότοπου που αποτελεί πλέον το online σημείο αναφοράς για ό,τι έχει να κάνει με τις γεύσεις της θάλασσας. Στόχος της εταιρίας, η καθημερινή διαδραστική επαφή με τους καταναλωτές και η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για το ψάρι. Η ανταπόκριση των online επισκεπτών ήταν εντυπωσιακή καθώς μέσα στο 1ο τετράμηνο του 2013, 18.500 φίλοι κατέκλυσαν το facebook της εταιρίας, ενώ οι επισκέπτες του Lovefish.gr ξεπέρασαν τους  50.000.

Αναλυτικότερα, η εταιρία ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ προχώρησε στη δημιουργία εξειδικευμένου και πρωτότυπου website με κεντρικό θέμα το ψάρι. Στο Lovefish.gr οι επισκέπτες  βρίσκουν χρήσιμες πληροφορίες για τα ψάρια και τη διατροφή, καθώς και συνταγές και έξυπνες συμβουλές από τον chef Λευτέρη Λαζάρου για τη μαγειρική διαχείριση ψαριών και θαλασσινών.

Παράλληλα, η εταιρία προχώρησε σε ριζική αλλαγή της εταιρικής ιστοσελίδας της. Η νέα εταιρική ιστοσελίδα της (www.kallimanis.gr) συνδυάζει την υψηλή αισθητική με την εύκολη πλοήγηση σε πληροφορίες για τις δραστηριότητές της και τα προϊόντα της, ενώ παράλληλα απεικονίζει τις εταιρικές αξίες της για καινοτομία, ποιότητα και φροντίδα για τον άνθρωπο, καθώς επίσης και την ελληνική ταυτότητά της.
Τέλος, το Facebook επέλεξε η εταιρία ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ για να επικοινωνεί άμεσα και διαδραστικά με το online κοινό. Κυρίαρχο στοιχείο και στην fan page της ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ (facebook.kallimanis1956) αποτελεί η υψηλή αισθητική, οι προσφορές προϊόντων και οι διασκεδαστικοί διαγωνισμοί, όπως το «KALLIMANIS AQUADEMY» που διήρκεσε 4 εβδομάδες και ξεπέρασε τα 6.000 likes με πάνω από 3.000 συμμετοχές.

 «Για εμάς η καθημερινή  επικοινωνία με το ευρύ κοινό  αποτελεί πηγή έμπνευσης και βελτίωσης» δηλώνει Σοφία Παΐζη, Marketing Director της εταιρίας. «Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήσαμε τα δυναμικά εργαλεία που μας προσφέρει το διαδίκτυο και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με τη μεγάλη ανταπόκρισή των online επισκεπτών».

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Συνάντηση ΣΠΕΦ με ΡΑΕ για ηλεκτροπαραγωγή και ειδικό λογαριασμό

Την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του ΣΠΕΦ με την διοίκηση της ΡΑΕ. Συγκεκριμένα από την πλευρά του Ρυθμιστή συμμετείχαν οι κ.κ. Ν. Βασιλάκος – Πρόεδρος, Δ. Ραχιώτης – Αντιπρόεδρος και τα στελέχη του Γ. Γλυνού και Α. Παπαϊωάννου. Τον ΣΠΕΦ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Σ. Λουμάκης – Πρόεδρος, Κ. Τσούμας – Αντιπρόεδρος και Ο. Αγγελοπούλου – Γ. Γραμματέας. Τα θέματα που συζητήθηκαν συνοπτικά αφορούσαν:
· Αναμόρφωση του Κώδικα στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 4152/2013 περί της αντικατάστασης της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) ως βάσης εισροών του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ από κατ’ ελάχιστον το Μεσοσταθμικό Συμβατικό Μεταβλητό Κόστος (ΜΣΜΚ) που αντιστοιχεί στην παραγωγή ΑΠΕ. Ο ΣΠΕΦ πρότεινε το ΜΣΜΚ να υπολογίζεται αν όχι σε ετήσια τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση, ώστε έτσι αυτόματα να αποτυπώνεται περίπου το ήμισυ του αποφευγόμενου κόστους λόγω της διείσδυσης των ΑΠΕ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφευχθεί ο ωριαίος υπολογισμός του ΜΣΜΚ διότι ο εκτοπισμός της ακριβής συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο τις χρονικά συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας των φωτοβολταϊκών και μάλιστα αιχμιακά, θα δίνει πλασματικά χαμηλές τιμές ΜΣΜΚ ως αντιστοιχούν μέγεθος για την παραγωγή από αυτά. Αντίθετα ο εξάμηνος ή ετήσιος υπολογισμός που περιλαμβάνει και ώρες που τα Φ/Β δεν λειτουργούν (π.χ. νύχτα, ημέρες χαμηλής ηλιοφάνειας) θα αποκαθιστά περίπου το ήμισυ του αποφευγόμενου κόστους τους.

· Πίστωση Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ για την ανανεώσιμη εγκατεστημένη ισχύ σύμφωνα με τους συντελεστές φόρτισης των φωτοβολταϊκών (σε ώρες daylight) και των ΑΠΕ ευρύτερα και προς αποκατάσταση της εύλογης σύγκρισης πλήρους κόστους συμβατικής ενέργειας με ανανεώσιμη. Κατά τον Ρυθμιστή μία τέτοια προσέγγιση θα πρέπει καταρχήν να εκκινεί από μία συνολική μελέτη του κόστους/οφέλους κάθε ηλεκτροπαραγωγικής πηγής, ώστε να μην πιστώνονται μόνο τα ωφελήματα από αυτήν αλλά και τα όποια κρυφά κόστη της αντιστοιχούν για το σύστημα. Ο ΣΠΕΦ σταθερά προσηλωμένος στην οικονομική αντικειμενικότητα της λειτουργίας της αγοράς θα στηρίξει μια τέτοια συνολική μελέτη εφ’ όσον αποφασιστεί να γίνει, αρκεί να αποτελέσει εφικτό μέσον περαιτέρω εξορθολογισμού της αφοράς και όχι απλά μία ακόμα μελέτη.

· Εφαρμογή της απόφασης 58/2013 της ΡΑΕ για παύση των παράνομων συμψηφισμών εις βάρος του ΛΑΓΗΕ από τους λοιπούς συμμετέχοντες στην χονδρεμπορική αγορά σύμφωνα και με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η εκκίνηση εφαρμογής της απόφασης αυτής και προς αποκατάσταση του σύμμετρου καταμερισμού των ελλειμμάτων στους συμμετέχοντες αναμένεται άμεσα.
Τέλος στην συνάντηση συζητήθηκαν η αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ με στόχο τον μηδενισμό του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ στα τέλη του 2014, οι υπό διαβούλευση νέες μορφές της χονδρεμπορικής αγοράς (δημοπρασίες λιγνιτικής ισχύος, διμερή συμβόλαια – target model) αντί του σημερινού mandatory pool, καθώς και ο μετασχηματισμός των μεταβατικών μηχανισμών (ΜΑΜΚ, ΑΔΙ).

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...