Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Η Kleopas Alliott ενημερώνει για την νέα έκδοση Τιμολογίων και Στοιχείων Διακίνησης από 1/1/2014

Η Kleopas Alliott, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις εξελίξεις γύρω από τη νέα  φορολογική νομοθεσία επισημαίνει  το νέο καθεστώς έκδοσης τιμολογίων στην ελληνική αγορά, όπως αυτό προβλέπεται με βάση τις νέες ρυθμίσεις.


Οι νέες ρυθμίσεις έχουν στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας μέσω τη μείωση κόστους του χρόνου που απαιτούνταν για την έκδοση τιμολογίων και στοιχείων διακίνησης μέχρι τέλος του προηγούμενου έτους. 


Συγκεκριμένα, από 1.1.2014, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν οποιοδήποτε φορολογικό βιβλίο και στοιχείο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού ή του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), καθώς και του ν. 1809/1988, περί φορολογικών μηχανισμών. Aποθέματα θεωρημένων και μη χρησιμοποιηθέντων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι της εξαντλήσεως αυτών.

Επίσης, από 1.1.2014, δεν υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής. Παραμένει όμως η δυνατότητα της εκ των υστέρων τιμολόγησης από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών. Προϋπόθεση για την έκδοση του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης ή της αποστολής αποθεμάτων και μόνο, αποτελεί η διασφάλιση της παρακολούθησης αυτών, με δικαιολογητικό έγγραφο για την παρακολούθηση της αποστολής, παράδοσης, διακίνησης, παραλαβής των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων. Το έγγραφο αυτό μπορεί να φέρει τίτλο οποιαδήποτε ένδειξη επιθυμούν οι υπόχρεοι όπως «Δελτίο Αποστολής», «Συνοδευτικό Έγγραφο», «Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων», «Δελτίο Αποστολής Αποθεμάτων», «Έγγραφο Αποστολής Αποθεμάτων» κ.λπ..
Αποθέματα, για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων, είναι τα εμπορεύσιμα αγαθά (εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες κ.λπ.).
Ο Γιάννης Κλεώπας Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Kleopas Alliott Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. δήλωσε: "Οι νέες διατάξεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση διότι αποφορτίζουν την όλη διαδικασία έκδοσης τιμολογίων και διακίνησης στοιχείων, καθώς ήταν μία χρονοβόρα υπηρεσία που αφαιρούσε πολύτιμο χρόνο τόσο από τα στελέχη των ΔΟΥ όσων και κυρίως των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, η νέα διαδικασία καθιστά αναγκαίο στις επιχειρήσεις να θεσπίσουν εσωτερικές διαδικασίες ομογενοποίησης εργασιών."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...