Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

«Δίκτυα Νέας Γενιάς (NGN): Πυλώνας για τη Διαδικτυακή Ανάπτυξη».

Σημεία ομιλίας του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου, από τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου του ΥΠΟΜΕΔΙ για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, «Δίκτυα Νέας Γενιάς (NGN): Πυλώνας για τη Διαδικτυακή Ανάπτυξη».Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, «Δίκτυα Νέας Γενιάς (NGN): Πυλώνας για τη Διαδικτυακή Ανάπτυξη», το οποίο διοργανώνεται στο  πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών.

Όπως τόνισα και εχθές κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου,  είναι ιδιαίτερα σημαντική η συγκυρία κατά την οποία διεξάγεται το συγκεκριμένο συνέδριο, καθώς και η Ελληνική Προεδρία, δεδομένης της  πρωτοφανούς για τα ευρωπαϊκά δεδομένα οικονομικής κυρίως κρίσης που τα τελευταία χρόνια μαστίζει την Ευρώπη και ειδικότερα την Ελλάδα και μας ωθεί να προβούμε σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να επανέλθουν στην πορεία τους προς την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Δεδομένου ότι η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται επτά φορές γρηγορότερα από τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών αποτελούν την λύση στην κρίση και  μπορούν να συμβάλλουν στην αναζωογόνηση τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της ελληνικής οικονομίας. Και ήδη τα αποτελέσματα είναι απτά στην Ελλάδα, καθώς παρατηρούμε πλήθος νεοφυών επιτυχημένων επιχειρήσεων στη χώρα μας  που δρουν σε παγκόσμια κλίμακα.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Σαμαράς,
τόνισε πρόσφατα ότι οι επενδύσεις στην ψηφιακή οικονομία στην Ελλάδα δημιουργούν τις υποδομές για τη νέα ψηφιακή εποχή, και ότι η επένδυση στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία είναι ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησής μας, ως κινητήρια δύναμη για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και για την προσέλκυση πρωτογενών και δευτερογενών επενδύσεων.

Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, προωθούνται πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά νομοθετήματα με άμεσο αντίκτυπο τόσο στην καθημερινότητα του πολίτη, όσο και στην ανάπτυξη και προώθηση της αγοράς, όπως για παράδειγμα η Οδηγία για τη μείωση κόστους εγκατάστασης δικτυακών υποδομών υψηλής ταχύτητας, η ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών, αλλά και το πακέτο για την διασυνδεδεμένη ήπειρο, δηλαδή η πρόταση Κανονισμού για την Ενιαία Αγορά Τηλεπικοινωνιών (Single Telecom Market).

Ενιαία Αγορά Τηλεπικοινωνιών (Single Telecom Market):

Ξεκινώντας από την Ενιαία Αγορά Τηλεπικοινωνιών, θα πρέπει να τονίσω ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα το οποίο επιδρά στους πολίτες, στην αγορά, αλλά επηρεάζει οριζόντια και πολλούς τομείς της οικονομίας, όπως το εμπόριο, τις μεταφορές, τον τουρισμό, τις διασυνοριακές συναλλαγές, κοκ.
Άλλωστε, θεωρείται βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς μέχρι το 2015, που έχει τεθεί ως στόχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υψηλής σημασίας θέμα επομένως για την Ελληνική Προεδρία αποτελεί η Πρόταση Κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με τη θέσπιση μέτρων για τη δημιουργία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Είναι σαφές, πως χρειάζονται κανόνες προκειμένου να διαμορφωθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και συμφερόντων καταναλωτών από τη μία και κινήτρων για επενδύσεις, καινοτομία και είσοδο στην αγορά από την άλλη.
Καθώς επιχειρεί, να θεσπίσει μέτρα που θα αλλάξουν σε ισχυρό βαθμό βασικά θέματα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (όπως αδειοδότηση παρόχων, διαχείριση φάσματος, τεχνολογική ουδετερότητα, roaming, κοκ), η πρόταση δεν έχει λάβει ακόμα την οριστική έγκριση και αποδοχή από τα Κράτη Μέλη και από τους φορείς, και βρίσκεται ακόμα σε φάση διαμόρφωσης από τα Ευρωπαϊκά όργανα (το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρ. Επιτροπή), διαβούλευσης με τα ΚΜ, με φορείς της αγοράς, αλλά και με εκπροσώπους φορέων καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη.

Είμαι σίγουρος ότι οι εκπρόσωποι της ΕΕ και σήμερα θα μας μεταφέρουν τα τελευταία νέα σχετικά με τα βασικά μεταρρυθμιστικά μέτρα, που αφορά ο Κανονισμός αυτός, καθώς και τα αποτελέσματα της διαμόρφωσης και των διαβουλεύσεων με τους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παράλληλα, η Ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών θα θέσει τις απόψεις της στο μέχρι σήμερα σχέδιο κειμένου του Κανονισμού.

Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν τον διάλογο αυτό, και βεβαιώνουμε ότι το Υπουργείο θα διαμορφώσει τις εθνικές θέσεις επί του θέματος αφού λάβει υπόψη τις απόψεις, προτάσεις και επιφυλάξεις της αγοράς και των συναρμόδιων φορέων.  

Ενιαία Ψηφιακή Αγορά (Broadband Cost Reduction):

Η Ενιαία Ψηφιακή Αγορά αναμένεται να οδηγήσει στην τόνωση της Ψηφιακής Οικονομίας, συμβάλλοντας άμεσα στο όραμα “Ανάπτυξη και Εργασία” που έχει τεθεί ως πρωταρχικό μέλημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ειδικότερα, όσον αφορά τις υποδομές ευρυζωνικών δικτύων αλλά και την πρόσβαση των πολιτών σε αυτές, το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη θέτει φιλόδοξους στόχους τόσο για την ευρυζωνική κάλυψη όσο και τις επιδιωκόμενες ταχύτητες.
Ωστόσο, ενώ πραγματοποιούνται ήδη από εταιρείες σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, φαίνεται ότι πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι προσπάθειες να επιταχυνθεί η εγκατάσταση των ευρυζωνικών συνδέσεων πανευρωπαϊκά.  Αυτό απαιτεί τόσο δραστικά μέτρα ως προς τη διευκόλυνση ανάπτυξης υποδομών,
όσο και ως προς την προσέλκυση επενδύσεων.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα μας, που σχετίζεται άμεσα με το θέμα της σημερινής διημερίδας και είναι ένα ισχυρό εργαλείο τόνωσης των επενδύσεων σε ευρυζωνικές υποδομές, είναι η “Πρόταση Οδηγίας για τη μείωση κόστους εγκατάστασης δικτυακών υποδομών υψηλής ταχύτητας”.

Η Πρόταση αυτή θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων
που με τη σειρά τους θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριμένα, το κόστος της εγκατάστασης υψίρρυθμων ευρυζωνικών συνδέσεων αναμένεται να μειωθεί κατά 25%. Ταυτόχρονα, η δράση στο πεδίο αυτό σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην παγίωση της ενιαίας αγοράς.

Τα βασικά προβληματικά πεδία που έχουν εντοπιστεί και τα οποία επιχειρεί να καλύψει η εν λόγω οδηγία είναι:
  • δυσλειτουργίες όσον αφορά τη χρήση υφιστάμενης υλικής υποδομής,
  • θέματα συνεγκατάστασης,
  • ανεπάρκειες όσον αφορά τη χορήγηση διοικητικής άδειας,
  • και, τέλος, θέματα εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Τα οφέλη για τη χώρα μας αναμένονται να είναι πολλαπλά.
Δεν μπορώ να μην αναφέρω στο σημείο αυτό ότι η Ελλάδα αποδεικνύοντας τη σημασία που δίνει στον τόσο αναπτυξιακό αυτό κλάδο της οικονομίας, έχει ήδη εκδώσει ΚΥΑ ενδεικτικά για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις κτιρίων, και κανονισμό για τα τέλη διέλευσης κλπ.

Συγκεκριμένα, η μείωση του κόστους ανάπτυξης ευρυζωνικών συνδέσεων αναμένεται να τονώσει την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων στην Ελλάδα γεγονός που θα έχει μια σειρά από θετικές επιπτώσεις:
  • η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε περισσότερους πολίτες, θα τους δώσει πρόσβαση σε νέα αγαθά και υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τηλε-εκπαίδευσης, τηλε-ιατρικής κ.α.)
  • η αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης, αναμένεται να τονώσει την επιχειρηματικότητα, αφού προσφέρει πρόσβαση σε νέα αγαθά και υπηρεσίες και νέες δυνατότητες επιχειρηματικής δραστηριότητας,
άρα –μακροπρόθεσμα- και νέες θέσεις εργασίας.

  • η διευκόλυνση των διαδικασιών ανάπτυξης δικτύων καθώς και η μείωση του σχετικού κόστους αναμένεται να τονώσει τις επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών. Τα έργα αυτά αναμένεται να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

  • Η αυξημένη συνέργεια των επιχειρήσεων στα πλαίσια υλοποιούμενων έργων
θα μπορούσε να οδηγήσει επίσης σε σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο,
με ταχύτερη εγκατάσταση έξυπνων διασυνδεμένων δικτύων και ευφυών συστημάτων μεταφορών, συνεπώς και σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

  • Η αυξημένη κοινή χρήση υποδομής και ο συντονισμός στην υλοποίηση των τεχνικών έργων θα διασφαλίσει επίσης τη μείωση των οχλήσεων του κοινού.

Η προτεινόμενη Οδηγία έχοντας συμπληρώσει ήδη μεγάλο κύκλο διαβούλευσης μεταξύ των Κρατών Μελών, έχει ωριμάσει ως νομοθετικό κείμενο.

Σημειώνουμε ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ήδη
σε μία σημαντική αλλαγή: στην αλλαγή της νομοθετικής υφής της Πρότασης, ήτοι από Κανονισμό σε Οδηγία και περιμένουμε την ίδια θέση να υιοθετήσει σύντομα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ανωτέρω εξέλιξη διευκολύνει στην υιοθέτηση κοινής θέσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Λαμβάνοντας υπόψη πως το Κοινοβούλιο έχει προωθήσει κάποιες σημαντικές αλλαγές σε πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα, όπως οι προθεσμίες αδειών, η αμοιβαιότητα πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά και άλλα δίκτυα, τα κριτήρια άρνησης πρόσβασης, ο ρόλος του «κοινού σημείου πληροφοριών», είναι αναγκαίο όλα τα δύσκολα σημεία να τα αξιολογήσουμε με τη λογική της Οδηγίας, η οποία θα δώσει την απαραίτητη ευελιξία στα Κράτη-Μέλη, ώστε τα μέτρα για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και εν γένει της ευρυζωνικότητας να προσαρμόζονται κατά περίπτωση στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες.

Στόχος της Ελληνικής Προεδρίας είναι η διαμόρφωση ενιαίας θέσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (έγκριση), η οποία θα δώσει στη συνέχεια τη δυνατότητα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων στο δεύτερο μισό του 2014, ώστε η σημαντική αυτή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα της ανάπτυξης δικτύων  να υιοθετηθεί το συντομότερο από τα ΚΜ, προάγοντας την ευρυζωνικότητα, ενός μέσου που αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης, ευημερίας και απασχόλησης  για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

«Μια ψηφιακή μεταστροφή είναι θεμελιώδους σημασίας για την Ελλάδα», έχει υπογραμμίσει πρόσφατα η Ευρωπαία Επίτροπος για την ψηφιακή ατζέντα, κα Neelie Kroes. Θα ήθελα να τονίσω ότι το συγκεκριμένο αξίωμα ισχύει για όλη την Ευρώπη.

Εύχομαι και πιστεύω ότι με τη στενή συνεργασία όλων μας θα καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε σταθερά βήματα προόδου και στην ψηφιακή εποχή μέσα από το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...