Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Συμμετοχή του ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα AQUA T.S.

Το AQUA T.S.:“Automatic Control Quality. Tool System” είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci διάρκειας 2 ετών με κύριο στόχο την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως αυτή ορίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. 


Ο σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει και να δοκιμάσει μια διαδικασία για τον έλεγχο της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω της χρήσης δεικτών που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET). Οι δείκτες θα πρέπει να γίνουν ποσοτικοί και μετρήσιμοι δίνοντάς τους τις αξίες που θα τους επιτρέψουν να συνδεθούν με άλλα στοιχεία των συγκεκριμένων συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και να είναι σε αρμονία με τους δείκτες EQAVET. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρική σχέση θα αναπτύξει από κοινού ένα σύστημα που εφαρμόζεται ειδικά στην αξιολόγηση των επιδόσεων της κατάρτισης σε σχέση με τους στόχους της παροχής κατάρτισης.

Την Πέμπτη 13 και Παρασκευή 14 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι η δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος AQUA T.S.:“Automatic Control Quality. Tool System”.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκπρόσωποι από την Ιταλία, την Σλοβενία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, τη Τουρκία και την Ελλάδα, θα αναλύσουν τις μέχρι τώρα δραστηριότητες της σύμπραξης σχετικά με την πρόοδο του έργου. Επιπλέον, θα σχεδιαστούν οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στην επόμενη φάση του έργου σε κάθε χώρα, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επικοινωνήστε με την κ. Βάσω Αναστασοπούλου: 2410554026, anastasopoulou@dimitra.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...